Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Almedalen och byggkostnadsutvecklingen

Blogginlägg

Här kommer en ny blogg inför semestern. Mycket har hänt under 2022 som få kunde förutspå bara för några månader sedan. Precis när vi kom ur pandemin fick vi ett krig i Europa med stor påverkan på världsekonomin och förstås även på Sverige och Linköping. Vi har fått ett extremt kostnadsläge för att bygga och höga energipriser vilket gör att vi i dagsläget har en inflationstakt som är den högsta på 40 år. Vi har sett att Riksbanken höjer styrräntan vilken kommer påverka fastighetsbranschen som är kapitalintensiv i hög grad. Vi har alltså ett nytt läge att hantera i höst.

Byggkostnadsutvecklingen och besök över dagen i Almedalen

Jag hade egentligen inte tänkt åka till Almedalen i år men jag var där över dagen igår. Jag fick ett flertal förfrågningar om att vara med och diskutera byggkostnadsutvecklingen. Några av er har kanske varit på plats själva. Jag upplevde Almedalen som lugnare än innan pandemin. Lite färre människor och utställare. De seminarier jag var med på var väldigt välbesökta och det är en signal om att byggkostnadsutvecklingen är en stor fråga just nu. Annars överskuggas förstås alla seminarier, möten och diskussioner av knivattacken med dödlig utgång mitt på Donners plats. Almedalen har känts unikt med sin öppenhet där massor av människor har kunnat mötas.

Vad gäller själva sakfrågan jag var där för så tycker jag att vi fick fram vårt budskap. Det är viktigt att belysa både den akuta situationen som uppstått på grund av skenande material- och energipriser och den långsiktiga utvecklingen. Dessa frågor behöver hållas isär. Vi har haft en situation där byggkostnaderna ökat fyra till fem gånger mer än inflationen i två decennier. I dagsläget är det viktigare än någonsin att vi får till ett antal strukturella åtgärder för att vända kostnadsutvecklingen. Jag var med i ett antal diskussioner tillsammans med företrädare från beställare, byggföretag, installatörer och branschorganisationer. Jag lyfte själv fram planfrågan, kommunala särkrav, industriell produktion, LOU frågan och ökad samverkan som några tydliga åtgärder som kan få stor effekt. Jag tycker det fanns en samsyn kring att vi dels behöver hjälpas åt i branschen för att ta oss igenom en akut kris men att det också krävs större strukturella åtgärder på sikt. Sveriges Allmännytta lyfte fram tre prioriterade frågor för branschen under Almedalsveckan:

  • att medlemsföretagen ska undantas från LOU
  • att införa moms på bostäder
  • att möjliggöra ett ökat industriellt byggande

Jag håller med om att dessa åtgärder skulle kunna göra stor skillnad. Från entreprenörerna lyftes frågor kring samverkan i tidiga skeden fram som en framgångsfaktor. Detta tror jag också är rätt.

På makronivå kommer vissa positiva signaler även om marknadsläget är extremt osäkert. Byggkostnadsindexet som skenat under våren fortsatte inte uppåt under senaste månaden. Vidare så har ett antal råvarupriser börjat falla, om än från väldigt höga nivåer. Läget är svårt men kanske kan det leda till en något bättre situation under hösten. Ibland kan kriser skapa kreativitet och få till riktiga systemskiften. Förhoppnings kan vi tillsammans dra nytta av det som händer och skapa nya och bättre förutsättningar framåt.

Vill önska er alla en riktigt fin sommar!

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Kontakter

Fredrik Törnqvist
Fredrik Törnqvist
VD

Bilder