Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stångåstaden har fått en ny look

Nyheter

Lagom till sommaren har Stångåstaden fått en ny look, en digitalt anpassad kostym som leder bolaget in i framtiden utan att förlora igenkänning. Det klassiska S:et behåller sin välkända form men har moderniserats och optimerats för digital kommunikation. En lekfull färgpalett har arbetats fram, typsnitt har uppdaterats och bolagets uppdrag har förtydligats i nya budskap som sammanfattar vad varumärket Stångåstaden står för. Hela Stångåstaden-koncernen, inklusive dotterbolag, samlas under den nya grafiska profilen.

Den nya grafiska profilen har paketerats för att gå i linje med företagets vision att ligga ett steg före och är en konsekvens av att alltmer kommunikation med hyresgästerna sker via olika digitala kanaler. Både Stångåstaden och dotterbolaget Studentbostäder omfattas av den nya grafiska profilen och bolagen kommer att använda en gemensam logotyp.

–        Den nya grafiska profilen gör det lättare för oss att vara mer snabbfotade och relevanta i vår kommunikation. Vår logotyp är ett av Linköpings mest kända varumärken och har en hög igenkänning bland Linköpingsborna. Det vill vi givetvis hålla fast vid och har därför valt att behålla en hög igenkänning i det klassiska S:et. Skillnaden blir att det förenklas och optimeras för digital kommunikation genom att bli tvådimensionellt. En förflyttning som även går i linje med hur andra globala och nationellt kända varumärken anpassar sitt uttryck, säger Heidi Berger, marknadschef på Stångåstaden.

Den nya grafiska profilen innehåller, förutom den uppdaterade logotypen, bland annat en rikare pallet av färger och nya typsnitt. Allt i syfte att skapa en modernare och mer lekfull identitet som återspeglar Stångåstadens vision ”ett steg före”. Manéret är flexibelt och dynamiskt, där logotypen i kombination med andra grafiska element tillsammans skapar ett lekfullt och färgstarkt intryck. Detta ger möjlighet till stor variation och kommer att kunna leva vidare under en lång tid framöver.

–        Vi vill att fler ska dela vår bild av Stångåstaden som en innovativ kraft och hållbar förebild för Linköping. Därför har vi jobbat fram en ny varumärkesplattform som kommer att ligga till grund för allt vi kommunicerar. Den nya plattformen fångar själva essensen i Stångåstaden som vi samlar under varumärkeslöftet “Här bor framtiden”. Plattformen beskriver vilka vi är och vad vi gör och har som syfte att både leda och inspirera oss framåt. En majoritet av linköpingsborna har dessutom en positiv bild av oss och förknippar oss med trygghet, framgång i branschen och att vi är en bra arbetsplats. Viktiga värden som vi förstås ska bevara och utveckla, säger Heidi Berger.

Bytet till den nya grafiska profilen kommer att ske successivt och redan nu har Stångåstaden och Studentbostäders webbar, appar och sociala medier uppdaterats. Den nya grafiska profilen kommer primärt att användas i den digitala kommunikationen och därför kommer Stångåstadens logotyp på fastigheter inte att bytas ut.

Kontakter

Heidi Berger
Heidi Berger
Marknadschef

Bilder