Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Byggkostnadsutvecklingen stoppar investeringar

Blogginlägg

Jag har ett hyggligt stort kontaktnät med många kollegor ute i landet, både i allmännyttiga och privata fastighets- och bostadsbolag och kostnadsutvecklingen är den stora snackisen just nu. Bilden ute i landet är väldigt samstämmig. I princip samtliga vittnar om kostnader som är så höga att projekt riskerar att pausas. Många har också fattat beslut om att inte investera i dagsläget. Det finns därför en överhängande risk att väldigt många projekt stoppas och att det kommer att påverka arbetsmarknaden.

Det finns ett akut problem som är kopplat till materialpriser och transporter som drivit kostnad på ett extremt sätt under våren. Det finns också ett underliggande strukturellt problem. Vi har haft en utveckling med stigande byggkostnader i över två decennier. SCB tar löpande fram index över vad det kostar att bygga flerbostadshus. Sedan slutet av 90-talet har kostnaden ökat fem gånger mer än inflationen. Det är en orimlig utveckling som vi måste hjälpas åt att bryta. Förutom de strukturella problem som funnits i många år har vi alltså fått en byggmaterialkris som kraftigt förvärrat situationen. Redan under pandemin skenade kostnaderna till exempel på grund av problem med att frakta saker. Vi har också en cementkris som påverkar. Ovanpå det har vi tyvärr fått ett krig i Ukraina som även det påverkar tillgång på material. Priserna på byggmaterial har i genomsnitt stigit med över 20 procent det senaste året. Vissa materialslag har ökat med 100 procent.

De strukturella problemen med kostnadsutvecklingen syns tydligt nedan i diagrammet som beskriver den totala produktionskostnaden utslagen på den uthyrningsbara ytan för Stångåstadens alla projekt. Året som anges är det år som projekten handlades upp. År 2015 hade vi en genomsnittlig total produktionskostnad om ca 32.000 kr/kvm i de projekt som handlades upp. När vi nyligen försökte handla upp ett nytt projekt hade vi anbud som hade gett en total produktionskostnad på 60.000 kr/kvm. Den upphandlingen har vi avbrutit på grund av kostnadsläget. De gröna staplarna visar den andelen av produktionen som byggdes industriellt till markant lägre kostnad.

Graf Total produktionskostnad per boarea (BOA) efter upphandlingsår

En ny undersökning bland Sveriges Allmännyttas medlemsföretag styrker resonemanget. Sveriges Allmännytta har under april frågat sina 315 medlemsbolag hur de påverkas av de ökade kostnaderna. Cirka hälften av medlemmarna har svarat på enkäten. Den visar att anbudspriserna i en tredjedel av allmännyttans pågående upphandlingar avviker kraftigt från förväntat pris. Priserna i pågående byggprojekt ökar i snitt med 10 procent, i vissa fall med upp till 30 procent. De ökade kostnaderna slår framför allt igenom i pågående upphandlingar av nya bostäder. 125 av bolagen har pågående upphandlingar. I nära en tredjedel av dessa (41 bolag) avviker anbudspriserna väsentligt från förväntat pris. Av dessa uppger 25 bolag att anbudspriserna ligger närmare 20 procent högre i genomsnitt än förväntat. I några fall är anbudspriserna 40–50 procent högre än förväntat. Läs artikel på sverigesallmannytta.se

Finns det någonting vi kan göra i dagsläget? Den akuta situationen just nu är svår. Vi på Stångåstaden har för avsikt att göra allt vi kan för att hålla igång både nyproduktion och ombyggnationer. Risken finns förstås att vi inte lyckas handla upp projekt som är ekonomiskt hållbara. Då kan även vi tvingas dra ned på investeringstakten. Vi försöker därför hitta andra sätt att handla upp, till exempel via samverkansentreprenader, där vi kan jobba fram projekten tillsammans med en entreprenör. Långsiktigt behövs strukturella åtgärder. Jag har tidigare beskrivit hur LOU driver kostnad för ett allmännyttigt bostadsbolag. Att skapa bättre förutsättningar för industriell produktion är en annan åtgärd som kan få stor effekt. Vi behöver också stärka samverkan mellan beställare, kommuner och entreprenörer och hjälpas åt att utveckla bättre och mer prisvärda bostäder och bostadsmiljöer.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder