Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vikten av bra nätverk

Blogginlägg

Jag tror att nätverk är en nyckel till framgång. Bostadsbranschen är bra på att omvärldsbevaka och via olika nätverk delar vi med oss av insikter och erfarenheter. Nätverken finns på många nivåer i bolagen och vi inspirerar varandra i hur vi kan utveckla våra verksamheter. Jag har precis varit och träffat några duktiga kollegor i branschen som arbetar i större bolag ute i landet. Vi brottas med samma utmaningar och att få möjlighet till gemensamma diskussioner är väldigt värdefullt. Här kommer en lägesbild över frågor som många jobbar med just nu.

Fredrik Törnqvist VD, Stångåstaden

LOU och byggkostnader

Jag och några av mina branschkollegor träffade nyligen vår nya Bostadsminister Johan Danielsson. Två frågor diskuterades extra mycket. Lagen om offentlig upphandling och byggkostnadsutvecklingen. Jag skrev nyligen en blogg om LOU-frågan. Flera utredningar har konstaterat att LOU är kostnadsdrivande, speciellt i byggentreprenader. Utredningarna har konstaterat att det sannolikt fördyrar med minst 10%. Bara för Stångåstaden indikerar det ökade byggkostnader på 100 mkr varje år. Många andra bolag bekräftar exakt samma sak och det poängterades också tydligt att frågan är viktigt för oss och våra kollegor. En positiv nyhet är att det finns ett skarpt förslag ute på remiss om att undanta Allmännyttiga bostadsbolag från LOU. Vi i branschen följer utvecklingen med spänning.

Materialprisutvecklingen ger skenade priser

Något annat som vi brottas med dagligen och som har varit en utmaning under två decennier är byggkostnadsutvecklingen. SCB tar löpande fram ett index för vad det kostar att bygga flerbostadshus. Det indexet har ökat cirka fem gånger mer än inflationen sedan slutet av 90-talet. Det är en orimlig utveckling. Ovanpå det strukturella problemet med kostnadsökningar över tid, så har vi en allvarlig materialkris. Redan under pandemin skenade kostnaderna, exempelvis på grund av problem med att frakta saker. Vi har också en pågående cementkris som påverkar. Även kriget i Ukraina påverkar tillgång på material. Det är till exempel nästan ett års leveranstid på så vanliga byggnadsmaterial som tegel och parkettgolv. Priserna på byggmaterial har i genomsnitt stigit med drygt 20% det senaste året. Risken är därför överhängande att detta kommer att få stor påverkan på bostadsproduktionen i landet framöver.

EU-frågor

Vi påverkas även allt mer av att världen är global. Sverige påverkas givetvis också av många olika frågor som hanteras gemensamt inom EU. En fråga som vi inte kunnat driva från Sveriges sida är moms på bostadshyror, då det har förhindrats av EU:s momsdirektiv. Det direktivet kommer nu att ändras vilket gör det möjligt att diskutera moms på hyror. Idén är att kunna lägga en lägre momssats på hyran och sedan få full avdragsrätt för den ingående momsen. Det skulle få stor positiv påverkan för byggkostnaderna men även påverka driftkostnaderna.

Hyressättning inom Treparten

Jag har skrivit tidigare att hyressättning är en laddad fråga. En sak som bidragit till att hyresförhandlingar försvårats är att det inte funnits några tydliga riktlinjer kring vilka faktorer som är avgörande vid en hyresförändring. Nu har parterna, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, träffat en nationell överenskommelse om just detta. Jag tror och hoppas att detta kommer att underlätta arbetet i framtiden.

Trygghetsfrågor

En mycket stor fråga för många bostadsbolag är förstås hur vi ska tackla den ökande otryggheten i samhället. Jag träffade Rikspolischefen häromveckan som pratade om upploppen i påskhelgen och vad som är allra viktigast att arbeta med framåt. Polisen måste givetvis lösa akuta situationer som uppstår men Rikspolischefens budskap var att nyckeln till förändring är att arbeta förebyggande. Han hade också mycket positivt att säga om bostadsbolagens arbete i stadsdelarna och vikten av att samarbeta ännu mer.

I princip samtliga bolag i landet jobbar med de frågor jag precis beskrivit. För mig är det uppenbart att vi kan ha nytta av varandra även om vi jobbar i olika städer och i olika företag. En sak många kanske inte tänker på är att den som är VD ofta kan vara ensam i många beslut. Mycket går förstås att prata om med duktiga kollegor i bolaget men ibland är det en tillgång att kunna resonera med någon som är utanför bolaget, någon som är mer objektiv. De kanske till och med ställts inför samma problem eller dilemma vid något tillfälle. Därför värnar jag om nätverkandet, det är väldigt värdefullt att ha bra kollegor att diskutera och byta erfarenheter med. Vi gör varandra och branschen bättre!

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Fredrik Törnqvist VD, Stångåstaden
Fredrik Törnqvist VD, Stångåstaden