Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Sveriges nöjdaste hyresgäster bor hos Stångåstaden

Pressmeddelande

Idag samlades Sveriges bostadsbolag digitalt för att utse Sveriges bästa hyresvärdar. I kategorin ”Högsta serviceindex” för större bostadsbolag vann Stångåstaden återigen Kundkristallen. Kunderna har gett toppbetyg när det gäller service och kvalitet.

Vinnarna utses bland alla bostadsföretag som under 2021 genomfört kundundersökningen AktivBo. I undersökningen får hyresgästerna betygsätta hur de upplever sin hyresvärd. Stångåstadens serviceindex, som är den sammanvägda bedömningen av frågor kopplat till hur de boende upplever servicen, är högst i kategorin bostadsbolag som har fler än 11 000 lägenheter. Stångåstaden delar i år första platsen med AB Bostaden i Umeå.

–          Det är glädjande att se att vi, trots två år av pandemi fortsätter att ge en bra och professionell service. Vi har under flera år haft extra fokus på skötselfrågor och vi ser att våra kunder uppskattar det arbetet. Positivt är också att våra kunder fortsatt känner sig trygga i sin bostad, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

Några av resultaten i Stångåstadens kundundersökning 2021:

  • Den största ökningen hittas bland frågorna som rör ”rent och snyggt”. Här svarar hyresgästerna på frågor om inre och yttre skötsel. Kunderna uppskattar återvinningsrummen, möjlighet till källsortering och tycker att skötseln av utemiljön fungerar bra.
  • Stångåstaden får fortsatt höga betyg bland frågorna som rör ”hjälp när det behövs”. Här svarar hyresgästerna på frågor om till exempel reparationer, hur lång tid det tog att få felet åtgärdat och kvaliteten på arbetet.
  • Trygghetsindex, det vill säga hyresgästernas upplevda trygghet i och omkring hemmet har sänkts något men står sig starkt i jämförelse med andra bostadsbolag. Positivt är att kunderna upplever att de är trygga i sitt trapphus och i sin bostad.
  • Enkäten skickades till hälften av hyresgästerna och svarsfrekvensen var 53%.
  • Stångåstaden har vunnit Kundkristallen 12 gånger de senaste 13 åren.

Läs mer om tävlingen och AktivBo på webben: aktivbo.se

Kontakter

Fredrik Törnqvist
Fredrik Törnqvist
VD