Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stora och små satsningar för en hållbar framtid

Blogginlägg

I Sverige står fastigheter för ungefär 40 procent av energianvändningen. Därför är det väldigt viktigt för oss att ta ansvar och vi jobbar på bred front och med såväl stora som små satsningar.

En av de större satsningarna som vi på Stångåstaden har arbetat med sedan 2011 är målet ”25–25”, vilket innebär att vi ska minska mängden köpt energi per kvadratmeter med 25 procent till 2025 (räknat från 2011). Vi ligger väl i fas med tidplanen och vår prognos efter bokslutet 2021 är att vi har sparat ca 19% så här långt. Men vi märker samtidigt att det blir allt tuffare att hålla samma takt i den fortsatta minskningen. Från att vi de senaste åren har satsat på rena energiprojekt, kommer fokus framåt även att handla om drift och beteendeförändringar.

Ett kompletterande mål är att all fastighetsel ska komma från egenproducerad el från vindkraft till år 2025. I dagsläget står den för ca två tredjedelar av den fastighetsel vi använder. Vi är idag delägare i vindkraftsbolaget Bixia Gryningsvind och det är främst där som vi driver användningen av förnybar energi via vindkraft framåt. Utöver vindkraft äger vi även 12 solcellsanläggningar. Vi ser också över möjligheten att köpa fler vindkraftverk och utreder löpande möjligheten att installera fler solcellsanläggningar.

Ett bra exempel på beteendeförändring i samband med byggnation är placeringen av en HVO-tank i Ebbepark. Den har funnits i området i två år nu och resultatet är tydligt: innovationen har hittills resulterat i 250 000 kilo mindre koldioxidutsläpp och byggentreprenörerna har sparat tid, och därmed även kostnader. HVO-tanken visar tydligt hur en testbädd som Ebbepark sammankopplar utvecklare, innovatörer och företag för att testa och vidareutveckla produkter och tjänster, samt bidrar till att öka hastigheten på omställningen till en mer hållbar samhällsutveckling. Det goda exemplet har spridit sig ut i landet så nu finns det mobila tankstationer på ett 20-tal platser i Sverige.

En viktig framgångsfaktor för att få till en förändring är samarbete. Därför har vi sedan några år tillbaka krokat arm med Linköpings kommun och andra kommunala bolag. Genom gemensamma klimatkrav i entreprenadupphandlingar vill vi tillsammans främja arbetet mot ett koldioxidneutralt Linköping. Första gången vi ställde krav på klimatkalkyler var i samband med upphandlingsförfarandet av den nu pågående byggnationen av kvarteret Dynamiken i Ebbepark. Det resulterade bland annat i att vår entreprenör NCC till viss del kommer att använda klimatförbättrad betong. Vi följer arbetet med spänning. Det är väldigt värdefullt för oss att vi får möjlighet att testa nya tekniker och byggmaterial, det ger oss och branschen ett viktigt lärande inför kommande byggprojekt.

Ett mindre men spännande arbete som vi tillsammans med Tekniska verken gör i ett 10-tal av våra fastigheter är pilotprojektet ” Hot Remote”. Här testar vi att komma åt de klimatpåfrestande effekttopparna på morgnarna, när många duschar varmt samtidigt, genom att dra ned värmen i fastigheterna under en kort stund. Eftersom fastigheter är långsamma när det gäller temperaturförändringar så märker våra hyresgäster inte någon skillnad i sin lägenhet. Vi har inte gjort en fullständig utvärdering än men vi kan se att förändringen ger en effekt både inom Stångåstaden och i Linköpings totala värmenät.

Alla förändringar sker inte över en natt men vi har ett stort fokus på hållbarhetsfrågan och vi kommer att fortsätta satsa och kontinuerligt utvärdera vårt hållbarhetsarbete. Förhoppningsvis kan vi även inspirera branschkollegor att ta nya steg mot en hållbar framtid.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder