Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ett samarbete med ambitionen att tillföra ett modernt kvarter till centrala Linköping

Nyheter

Både Stångåstaden och Centrum Förvaltning äger fastigheter där Storgatan och Drottninggatan möts, ett kvarter som sedan historisk tid har utgjort en entrépunkt till centrala Linköping. Nu har fastighetsägarna tillsammans lämnat in en planansökan till Linköpings kommun med hopp om en ny detaljplan där de med respekt för historiken vill utveckla kvarteret och sätta fokus på den här delen av innerstaden.

Fastighetsägarnas idé och målsättning är att skapa ett kvarter som kan bidra till utveckling av stadskärnan. Ett kvarter med en tydlig entrépunkt till staden, gärna med en signaturbyggnad som tar lite plats samtidigt som den knyter an till historiken och kompletterar intilliggande bebyggelse.

–       Fastigheterna och området har en stor potential att utvecklas och därför tog vi kontakt med Stångåstaden och föreslog ett samarbete. Förhoppningsvis får vi till en ny detaljplan som skapar möjligheter för oss att utveckla ett modernt kvarter med liv och rörelse i centrala Linköping, säger Carl Åhman, på Centrum Förvaltning.

Planeringen av kvarteret kräver respekt och omsorg, särskilt gentemot intilliggande kulturmiljö. För en lyckad plan ser fastighetsägarna det som en förutsättning, att arbetet kan ske i nära samspel med kommunens olika kompetenser, inte minst inom kulturmiljövård.

–       Vi är glada över att kunna kroka arm med Centrum Förvaltning i detta arbete och vi ser fram emot en positiv dialog med kommunen. Vi har identifierat ytor både för nya huskroppar och ytor som vi kan förädla och bygga på. Gestaltningen och utformningen kommer att få växa fram under processens gång och den ska givetvis anpassas till byggnationen runtomkring, men vi tror på ett nutida stadsmässigt uttryck med öppna inbjudande entréplan, säger Michael Stenberg, fastighetschef på Stångåstaden.

Kvarteret ligger ett stenkast ifrån Linköpings stadshus, Linköpings slott och domkyrkan, därför är fastighetsägarna angelägna om att så tidigt som möjligt få ta del av synpunkter från Länsstyrelsen samt Statens fastighetsverk och Linköpings stift.

En planansökan är ett formellt steg i planprocessen kring hur en ny detaljplan tas fram. Ansökan om planbesked hanteras normalt inom fyra månader och kommunen har att ta ställning till om man kan tänka sig att starta upp ett arbete med ny detaljplan och i så fall när.

Kontakter

Michael Stenberg
Michael Stenberg
Fastighetschef

Bilder