Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Spaning mot Europas bostadsmarknad – hur står sig det svenska systemet?

Blogginlägg

Det blir allt viktigare att lyfta blicken och förhålla sig till EU och ett internationellt perspektiv. Vi på Stångåstaden är medlemmar i en europeisk bostadsorganisation som heter Eurhonet. Ett nätverk med idén att medlemmarna ska få möjlighet att arbeta och lära av varandra, utveckla nya idéer och förnya tillsammans. Medlemmarna är bostadsföretag från Sverige, Tyskland, Italien, Frankrike, England, Österrike och Danmark. Totalt representerar bostadsbolagen 1,2 miljoner bostäder i Europa.

Linköpingsvy Foto Anderas Äija

Bostadsmarknaden, systemen och förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika länder men det som förenar ligger i det dagliga arbetet, vilket är väldigt lika. Vi har alla samma utmaningar. Eurhonet arbetar som huvudinriktning med benchmark för att hitta best practise och lära av varandra. Arbetet bedrivs i ett antal topic groups exempelvis inom integration, om- och nybyggnation, energieffektivisering, åldrande befolkning, digitalisering och olika EU-projekt. Organisationen har kontor i Bryssel och ägnar sig också åt att bevaka bostadspolitik och finansieringsmöjligheter i Europa. Jag har själv haft förmånen att vara med i arbetet då jag har varit med i styrelsen i flera år. Förutom att det är spännande med kulturskillnaderna och systemen, så har det varit en personlig utveckling där jag lärt mig oerhört mycket. Jag tycker det är viktigt att höja blicken och våga titta utanför våra egna gränser. Vi är bra på mycket i Sverige men det finns förstås väldigt mycket att lära av våra kollegor i Europa.

Det finns en grundläggande skillnad mellan det svenska systemet för hyresrättsmarknaden och de flesta andra länder i västvärlden. Vi har formellt inte det som kallas socialbostäder eller social housing. Social housing innebär att det sätts upp inkomstgränser och att bara de med lägre inkomster kan hyra bostäderna. Det är en väsentlig skillnad mot det svenska systemet där alla formellt har rätt att hyra alla bostäder. Vi subventionerar hushållen med bostadstillägg istället för att subventionera bostadsbolag med bidrag för att de ska ha låga hyror. Systemen för social housing ser väldigt olika ut och i några länder kvalar en stor del av befolkningen in medan några länder har system för de som har allra minst pengar.

Är det bra att vi inte har social housing i Sverige? Det är inte enkelt att svara på, men en viktig skillnad är att vi inte är beroende av olika typer av stöd och bidrag för att bygga nytt. Många bostadsbolag i Sverige har en stark ekonomi idag vilket ger goda möjlighet att göra bra saker. I många andra länder sätts gränser upp för hur höga hyrorna får vara. Det kan verka bra på ytan men det blir ett problem om hyrorna inte ger täckning för drift, underhåll, och för att utveckla fastighetsbeståndet och boendemiljöerna. Många bolag blir beroende av statligt stöd och statliga beslut för att driva verksamheten. Jag brukar säga att ingen är betjänt av ett fattigt bostadsbolag eftersom det ger begränsade möjligheter till utveckling och möjligheten att ge en bra service till kunderna. Jag tror det stämmer i det här fallet.

En sak som jag ändå brukar reflektera över är att det kan finnas en styrka i att ha begränsade medel att röra sig med då det kan skapa kreativitet. Det finns till exempel många saker kring sättet att producera bostäder på i andra länder eller hur de gör olika typer av sociala insatser för att stärka samhället som vi kan ta efter. Därför tycker vi att det är intressant att vara med i ett internationellt sammanhang där vi kan lära oss saker. En annan sak jag brukar spana på är hur det ser ut i bostadsområden. Eurhonet ger oss nämligen möjlighet till studiebesök där vi kan titta på både nya projekt och äldre bostadsområden i andra länder. En reflektion jag har gjort efter att ha besökt olika bostadsområden i Europa är att lägstanivån gällande kvaliteten på bostäder i Sverige är väldigt hög. Slutresultatet är en spegling av hur väl systemet fungerar på riktigt. Det tycker jag på ett bra sätt sammanfattar att vi ska vara rädda om grunderna i det svenska systemet för hyresrätter. Därmed inte sagt att det inte finns saker som går att förbättra.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Linköpingsvy Foto Anderas Äija
Linköpingsvy Foto Anderas Äija