Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Samverkan och kreativitet krävs för långsiktiga lösningar på höga råvarupriser och cementkris

Blogginlägg

Ingen har nog kunnat undgå den senaste tidens rapporter om ökade kostnader för material som trä och stål eller den allt intensivare diskussionen om cementkris i Sverige. Men hur påverkar det här fastighetsbranschen och hur slår det mot redan överhettade byggpriser?

Foto över nyproduktion Norrskenet, Linköping. Foto Andreas Äija

Vi har följt och arbetat med prisutvecklingen på material under många år då den i många fall har ökat betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen. Under 2021 har prisutveckling eskalerat kraftigt på exempelvis trä, stål, plast och isolering. I vissa fall har priserna ökat med 80%. Den som har varit och köpt virke under sommaren har säkert noterat att det både varit dyrt och svårt att få tag i material. Jag har varit med och träffat företrädare för branschen via Sveriges Allmännyttas Byggherreråd under året för att förstå vilka underliggande faktorer som påverkat utvecklingen. Det är mycket svårt att få klarhet och tydliga förklaringar. Vissa varor som importeras har påverkats av pandemin och svårigheten med frakt från till exempel Asien. Det verkar logiskt. Att trä blivit dyrare förklaras av missade prognoser, en förväntad låg efterfrågan nationellt som blev det motsatta samtidigt som bland annat USA och Asien ökat sin efterfrågan på trä under pandemin. Då har det uppstått en bristsituation som påverkat priset. Vår förhoppning är att många av prisförändringarna är tillfälliga. Vi kan exempelvis notera att priset på trä har sjunkit tillbaka något under den senaste tiden men det är svårt att veta säkert och det är svårt att veta hur lång tid det tar innan marknaden normaliseras. 

Under sommaren och hösten har ytterligare en fråga dykt upp som sannolikt är mer svårlöst. Vi har fått en akut kris kring betong då Cementa inte fått ett nytt miljötillstånd för att bryta kalksten på Gotland. Brytningen av kalksten och cementproduktionen på Gotland står för merparten av produktionen i Sverige. Inte bara fastighetsbranschen påverkas utan även infrastruktursatsningar och gruvindustri påverkas i högsta grad. Även här har jag varit med och träffat olika företrädare på nationell nivå. Frågan är komplicerad och löses inte av den respit på åtta månader som eventuellt kommer att ges. Det är svårt att snabbt växla om och istället börja importera betong och ny brytning som alternativ till kalkbrottet i Slite kräver också miljötillstånd som tar tid.

Både ökade råvarupriser och brist på betong riskerar att slå hårt mot en bransch som redan kämpar med höga byggkostnader. Får vi brist på betong kommer det sannolikt att få stora konsekvenser på vår bostadsproduktion då även ett trähus innehåller mycket betong. Vi på Stångåstaden har redan fått indikationer på att det kan påverka både pågående och framtida entreprenader. Ska våra hyresgäster ha råd att bo i de bostäder vi bygger måste byggpriserna gå neråt, inte uppåt. Det kommer krävas samverkan och kreativitet mellan branscher och beslutsfattare för att hitta bättre långsiktiga och hållbara lösningar framåt.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Foto över nyproduktion Norrskenet, Linköping. Foto Andreas Äija
Foto över nyproduktion Norrskenet, Linköping. Foto Andreas Äija