Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Byggagendan – det här krävs för att öka bostadsbyggandet i Sverige

Pressmeddelande

För att komma till rätta med Sveriges bostadsunderskott krävs en rad åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för nyproduktion. Sveriges Allmännyttas byggherreråd presenterar nu en agenda som verkligen kan göra skillnad för att öka byggandet, minska bostadsbristen och skapa en bättre bostadsmarknad för hela Sverige.

Sveriges Allmännyttas Byggherreråd presenterade Allmännyttans Byggagenda på digitala Almedalsveckan.

– Allmännyttan vill verkligen bidra till att uppnå en bättre bostadsmarknad. Vi är redo att bygga och vara en positiv kraft i utvecklingen av bostadsbyggandet. För att det ska vara möjligt att långsiktigt upprätthålla och växla upp till den nivå på byggandet som behövs, måste flera lagar och regler ändras, säger Fredrik Törnqvist, ordförande i Byggherrerådet och vd för Stångåstaden.

Totalt listar Sveriges Allmännyttas byggherreråd 17 områden med åtgärder som behöver genomföras för att öka byggandet i Sverige. Fem av dem behöver prioriteras omgående av politiken på såväl kommunal som statlig nivå. Dessa är:

 1. Färre detaljer i detaljplaner
  Hanteringen av detaljplaner är för långsam och när för många särkrav läggs in blir resultatet oflexibelt och driver kraftigt på kostnaderna för att bygga bostäder. Vi föreslår att detaljplaner endast ska innehålla information som föreskrivs i Plan- och bygglagen. Det kommer att minska kostnaderna, öka byggtakten, minska antalet överklaganden och skapa en önskad flexibilitet som gynnar alla parter.
 2. Balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna
  Det behövs en skattereform som leder till mer balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna. Idag är hyresrätten ekonomiskt missgynnad på flera plan jämfört med det ägda boendet.
 3. Underlätta för industrialiserat byggande
  Om vi långsiktigt ska sänka de höga byggkostnaderna samt klara krav på hållbarhet, kvalitet och estetik krävs industrialiserat byggande. Kommunerna måste bejaka och skapa bättre förutsättningar för standardiserat byggande i markanvisningar och detaljplaner. Nationellt behövs ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem.
 4. Slopa krav på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
  Upphandling enligt LOU driver upp byggpriserna för allmännyttiga bostadsföretag. Det behöver utredas hur de allmännyttiga bostadsföretagen ska undantas från LOU. Detta för att uppnå konkurrens på lika villkor mellan privata och allmännyttiga bolag.
 5. Materialneutrala klimatkrav
  Genom att kommuner föreskriver användandet av specifika material i byggnationen, förvärras prisutvecklingen på byggmaterial. Dessutom kan det innebära sämre konkurrens i upphandlingar, då leverantörer diskvalificeras. Formulera i stället kraven utifrån långsiktig hållbarhet för att skapa ett tryck på alla byggmaterialtillverkare att utveckla produkter med mindre miljöpåverkan.

– Byggherrerådet lyfter problem som hindrar Sveriges Allmännyttas medlemmar från att fullt ut bidra till att öka byggandet i Sverige. Med Byggagendan presenteras en rad lösningsorienterade förändringar som inte bara leder till ett ökat bostadsbyggande, utan även ger en bättre bostadsmarknad när bostadsbristen väl minskat, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Läs Allmännyttans byggagenda – åtgärder för utökad och uthållig nyproduktion.

Läs marknadsrapporten Allmännyttan och bostadsbyggandet. 

Om Sveriges Allmännyttas Byggherreråd

Byggherrerådet är Sveriges Allmännyttas forum för att fånga upp aktuella utmaningar inom området fastighetsutveckling, nyproduktion och renovering. Rådets syfte är att ge vägledning i strategiska frågor och fungerar som referens för statliga utredningar samt för frågor som rör byggbranschen. Det består av representanter för sex allmännyttiga bolag geografiskt spridda över landet.

 Byggherrerådet består av:

 • Fredrik Törnqvist, vd AB Stångåstaden
 • Anna Nordén, utvecklingschef och vice vd Framtiden Byggutveckling
 • Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna
 • Lotta Björklund, vd Mitthem
 • Henrik Strand, vd AB Kristianstadsbyggen
 • Jonas Schneider, vd Familjebostäder

För mer information, kontakta:

Fredrik Törnqvist, vd AB Stångåstaden och ordförande i Sveriges Allmännyttas Byggherreråd, 013–20 85 40

Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 10

Ulrika Lamberth, pressansvarig Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se

Bilder

Sveriges Allmännyttas Byggherreråd presenterade Allmännyttans Byggagenda på digitala Almedalsveckan.
Sveriges Allmännyttas Byggherreråd presenterade Allmännyttans Byggagenda på digitala Almedalsveckan.