Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Varför behöver ett bostadsbolag tjäna pengar?

Blogginlägg

Jag får ganska ofta frågor om Stångåstadens resultat och lönsamhet. Frågan är lite extra aktuell nu eftersom vi idag släpper vår digitala verksamhetsberättelse samt att vi för någon vecka sedan offentliggjorde en stor fastighetsaffär tillsammans med Heimstaden Bostad. Det är en komplicerad fråga men viktig att förstå då det är grunden till hela verksamheten.

Middagsgatan, Haninge Linköping

Allmännyttiga bostadsbolag har en historia där vi arbetade efter självkostnadsprincipen i många år. Det gör att det fortfarande kan finnas missuppfattningar om att hyran är för hög om bolaget tjänar pengar. Självkostnadsprincipen gäller inte längre och jag är helt övertygad om att det inte behöver vara kostnadseffektivt att alltid få täckning för sina kostnader. Det betyder också att det inte är säkert att hyreshöjningarna blir lägre även om bolaget inte generera någon avkastning.

Stångåstaden omfattas sedan 2011 av Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen). När Allbolagen infördes innebar den en stor förändring för allmännyttan. Bolagens huvudsakliga uppgift är fortfarande att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgäster inflytande. Men verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer och med normala avkastningskrav. Det innebär att bostadsföretagen alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för företaget. Det ska inte få några särskilda fördelar som gynnar företaget ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

För att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet behöver vi ha ordning på vår ekonomi. Ett bostadsbolag med dålig ekonomi kommer inte klara av att ge service, driva utvecklingsfrågor, underhålla fastigheterna och inte heller bygga nytt. En god ekonomi ger trygghet och för att vara kostnadseffektiva i allt vi gör jobbar vi väldigt fokuserat med bolagets rörelseresultat i vardagen. Jag har ett bra exempel. Sedan 2013 har vårt driftnetto ökat från ca 400 till ca 600 mkr, en ökning med ca 50%. Under samma period har vi bara höjt hyrorna med ca 11%. Dessutom har vi kunnat öka fastighetsunderhållet under samma period. Detta har varit möjligt tack vare kloka investeringar i nyproduktion och ombyggnationer samtidigt som vi hushållat med våra resurser i den operativa verksamheten. Det är därför värt att upprepa att kunderna tjänar på om ett bostadsbolag har ordning på sin ekonomi. Har vi inte det så kommer det i förlängningen att, på ett negativt sätt påverka möjligheterna att driva och utveckla verksamheten.

Stångåstaden har nyligen gjort en stor fastighetsaffär där vi säljer ca 1100 lägenheter till Heimstaden Bostad. Varför säljer vi? Svaret är att vi tar ansvar för vår ekonomi. Vi har under flera års tid byggt väldigt mycket och att bygga nytt är dyrt. Våra investeringsvolymer har legat på ca 1 miljard per år många år i rad. Det gör att bolagets skuldsättning ökar och vi blir känsligare för ränteförändringar. Vi har dessutom ett omfattande investeringsprogram framför oss, där vi planerar för många nya bostäder och vidare satsningar på ombyggnation och underhåll av det befintliga beståndet.

Reavinsten och den likviditet den här affären ger stannar i bolaget, vilket leder till att Stångåstadens skuldsättning sjunker rejält. Affären ger oss alltså möjlighet att fortsätta investera och utveckla vår verksamhet utan att vi riskerar att försvagas finansiellt. En annan viktig parameter när vi genomför en försäljning är att säkerställa att vi hittar en köpare som är långsiktig, vill vara med och utveckla Linköping och som kommer att ta hand om fastigheterna och kunderna på ett bra sätt. Fastigheterna får en ny seriös ägare samtidigt som Stångåstaden frigör kapital som kan återinvesteras. Vårt huvuduppdrag och syftet med att Linköpings kommun äger Stångåstaden är att vi ska utveckla Linköping till en bättre stad att bo, leva och driva näringsverksamhet i. Den här fastighetsförsäljningen ger oss styrkan att göra just det.

Läs gärna vår digitala verksamhetsberättelse på 2020.stangastaden.se

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Middagsgatan, Haninge Linköping
Middagsgatan, Haninge Linköping