Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nu satsar vi i Berga

Blogginlägg

I dag har vi gått ut med nyheten att vi tillsammans med ICA Fastigheter, HSB Östergötland och Heimstaden inleder ett samarbete för en långsiktig utveckling av Berga centrum i Linköping. Vi är alla etablerade aktörer i området redan idag och i korta drag går samarbetet ut på att vi krokar arm och arbetar tillsammans för att utveckla Berga centrum till ett levande och attraktivt stadsdelscentrum med en mix av handel, bostäder och annan samhällsservice. Det är vår övertygelse att vi gör detta bäst tillsammans och att vi med vår gemensamma kunskap kan åstadkomma en större förändring tillsammans än var och en för sig.

Uppladdning inför pressträff med härliga kollegor från ICA Fastigheter, Heimstaden och HSB

Vi som bor i Linköping vet att det varit en del oroligheter i och omkring Berga centrum den senaste tiden. Vi ser också i våra kundundersökningar och trygghetsvandringar att det finns en del att göra för att boende ska känna sig trygga i området. Just därför är det här samarbetet så viktigt. Ett stadsdelscentrum sätter ofta stort avtryck för hur hela stadsdelen upplevs.

Det faktum att vi som deltar i det här samarbetet är väletablerade aktörer i området med en långsiktighet i vår verksamhet borgar för att det här samarbetet kommer gynna både boende i Berga, besökare i området och i slutändan även Linköping som stad. Vi som fastighetsägare kan naturligtvis inte göra allt, men vi kan göra mycket. Tiden då en fastighetsägare enbart jobbade med fastigheter är förbi. Att underhålla våra fastigheter och säkerställa att vi erbjuder bra bostäder är givetvis fortsatt vår kärnverksamhet, men minst lika viktigt är att vi arbetar med trygghetsskapande åtgärder, lyssnar på våra hyresgäster, är närvarande och skapar levande och attraktiva områden. Kort sagt, att vi skapar goda boendemiljöer där människor trivs och känner sig trygga.

Det är för tidigt att gå in på detaljer kring vad samarbetet kommer innebära men vi ser stor potential i området. Alltifrån att vidareutveckla Berga centrum och ge rum för fler kommersiella inslag och service och skapa utemiljöer och platser där människor vill mötas till att skapa ytterligare 250-300 nya bostäder i området.

Nu följer fortsatta diskussioner mellan oss fastighetsägare och kommunen för att hitta vägar framåt för att fortsätta utveckla Berga centrum.

Vill du ta del av hela pressträffen kan du göra det här: 

https://www.stangastaden.se/omoss/nyheter/l%C3%A5ngsiktigt-samarbete-f%C3%B6r-att-utveckla-stadsdelen-berga-i-link%C3%B6ping 

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Uppladdning inför pressträff med härliga kollegor från ICA Fastigheter, Heimstaden och HSB
Uppladdning inför pressträff med härliga kollegor från ICA Fastigheter, Heimstaden och HSB