Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nu gör vi det – 38 nya radhus genom Kombohusavtalet

Blogginlägg

En fråga jag brinner lite extra för är att pressa kostnaderna när vi bygger nytt. Jag har skrivit om industriell produktion av bostäder tidigare och tror och hoppas att ett systemskifte är på gång. Det är nödvändigt om vi ska bryta trenden där byggkostnaderna ökat många gånger mer än inflationen under de senaste 20 åren. Utvecklingen framåt hänger på stora beställare av bostäder där jag förstås räknar in Stångåstaden. Vad kan vi göra?

Spadtag Kombohus. Niklas Borg kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Törnqvist vd Stångåstaden och Mic Möller Götenehus

Jag har haft förmånen att vara ordförande i Sveriges Allmännyttas byggherreråd ett antal år. En av de viktigaste satsningarna vi gjort är ramavtalsupphandlingarna av Kombohusen. Affärsmodellen innebär att Sveriges Allmännytta handlar upp ramavtal som alla medlemmar sedan kan använda för att avropa nya bostäder. Kombohusen byggs industriellt med en högre grad av standardisering och upprepning än vid traditionellt byggande. Det leder till att vi kan hålla nere kostnaderna. Jag får ofta frågor där många blandar ihop standardisering med att standarden skulle vara låg. Så är det inte alls. Det är produktionen som är standardiserad vilket leder till lägre produktionskostnader. Kombohusen håller hög kvalitet och har bra energiprestanda men med totala produktionskostnader som ofta hamnar 20-25% lägre.

Vi har flera goda exempel på detta i projekt Stångåstaden byggt på senare år. Lägre kostnader möjliggör givetvis både fler bostäder och konkurrenskraftigare hyror och gör att fler har möjlighet att efterfråga lägenheterna. En annan viktig fördel för oss som beställare är att vi får en bättre kontroll på hela processen när vi köper färdiga produkter. Vi vet i förväg vad det kommer att kosta vilket är en stor trygghet. Byggtiden blir även kortare än vid traditionell byggnation. Totalt har det byggts nästan 9000 lägenheter inom ramen för avtalen i hela landet. Min förhoppning är att de ska bli ännu fler.

Jag skrev i en tidigare blogg om att vi nyligen handlat upp en ny generation Kombohus – Småhus, Lamell och Punkt. Med det som bakgrund känns det väldigt roligt att berätta att vi precis beställt och startat byggnationen av 38 nya Kombohus Småhus i Ekängen. Att få möjligheten att bo i en marklägenhet med en liten täppa är något som är väldigt efterfrågat. När vi tittar på efterfrågan och kötider för olika typer av bostäder är våra radhusområden väldigt populära. De fyller dessutom en viktig funktion idag för den som har råd med hyran men inte klarar bankernas krav på kontantinsats.

Vi jobbar tillsammans med Linköpings kommun för att få fram detaljplaner där vi kan bygga fler Kombohus eller liknande industriell produktion. Det är viktigt att vi som beställare tillsammans med kommunernas samhällsbyggnadskontor är med och utvecklar produkterna. Samverkan måste ske tidigt i processerna så att detaljplanerna möjliggör den här typen av produktion. Den passar givetvis inte på alla platser men på väldigt många ställen är det ett framgångsrecept. Det finns en målkonflikt mellan arkitektur och produktionskostnader som vi behöver hitta kompromisser kring. Vi vill bygga bostäder som vackra, hållbara och attraktiva över tid samtidigt som vi måste hitta sätt att få kontroll över kostnadsutvecklingen och bygga billigare än idag. Om vi som beställare kan samverka med både innovativa byggföretag och kommuner kommer vi att tillsammans kunna göra produkterna bättre. Då kommer våra kunder i slutändan känna att de får ännu mer för pengarna.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Spadtag Kombohus. Niklas Borg kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Törnqvist vd Stångåstaden och Mic Möller Götenehus
Spadtag Kombohus. Niklas Borg kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Törnqvist vd Stångåstaden och Mic Möller Götenehus