Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Kombohus – ett billigare sätt att bygga

Blogginlägg

Är det ett systemskifte på gång i byggbranschen? Kan vi bygga hus på samma sätt som man bygger bilar, där kunden kan göra en mängd tillval utifrån en given plattform. Många i byggbranschen har testat och tror mycket på en ökad grad av industrialisering i byggprocessen, så att vi kan upprepa saker och därmed hålla nere kostnaderna. Här är Kombohus ett alternativ, upphandlade hus som är flexibla som ett legosystem med stor variation i höjd, bredd, färg och form till en förutbestämd kostnad. I mitt blogginlägg reflekterar jag över hur vi bygger våra fastigheter.

Allmännyttans Kombohus Punkt Modell: Tetris Leverantör: Lindbäcks Bygg

En av de frågor som diskuteras allra mest i branschen och som väcker känslor är hyror i nyproducerade bostäder. Ibland riktas den frågan till oss som bostadsbolag, att vi tar ut höga hyror. Det är inte där felet ligger. Ett grundläggande problem är att det har blivit så dyrt att bygga nytt att allt färre kan efterfråga nybyggda bostäder. Problemet är också att byggkostnaderna under den senaste 20-årsperioden ökat fem gånger mer än inflationen. Om kostnaden för att bygga ökar, så kommer även hyrorna i nyproduktion att öka för att inte projekten ska bli olönsamma och belasta andra hyresgäster. Jag vill även poängtera att hyrorna inte har ökat i samma takt som byggkostnaderna eftersom hyresutvecklingen i nyproduktion har dämpats av låga räntor och sjunkande avkastningskrav. Det har dock gjort att den finansiella risken med att bygga nytt långsiktigt har ökat.

Vad är då lösningen? Är det ett systemskifte på gång i byggbranschen så att vi till exempel får se liknande förändringar som det som hänt i musikindustrin, när alla strömmar musik istället för att köpa skivor eller hur hela fotoindustrin förändrats när alla har en kamera i sin mobil? Vi kanske inte ser något så revolutionerande idag men en sak som många testat och tror mycket på är en ökad grad av industrialisering i byggprocessen, så att vi kan upprepa saker och därmed hålla nere kostnaderna. En ökad standardisering är inte samma sak som att allt ska se likadant ut. Ett utmärkt exempel är bilindustrin som har en oerhört standardiserad process för att bygga bilar men där varje kund kan göra en mängd tillval utifrån en given plattform. Jag brukar göra jämförelsen mellan hur vi bygger hus med och hur man bygger bilar. Om jag som kund bestämmer mig för att köpa en bil så går jag inte till bilhandlaren med en skiss eller ritning och ber dom bygga min bil från grunden. Det skulle bli en väldigt dyr bil men så gör vi när vi bygger ett hus. Vi börjar om från början varje gång.

Vi bostadsföretag och vår branschorganisation Sveriges Allmännytta har jobbat med frågan under många år och fick ett genombrott med första generationen Kombohus. Färdigupphandlade bostäder med bra standard och bra energiprestanda som går att avropa till en förutbestämd kostnad. Processen blir effektiv och snabb vilket gör att man även vinner tid. Precis i dagarna har en ny upphandling med nästa generation av Kombohus blivit klar. Tre företag har fått avtal över 6 år att leverera bostäder över hela landet. De nya Kombohusen är flexiblare och är en palett av flerbostadshus i formen punkthus eller lamellhus. Alla hus kan sättas ihop som ett legosystem med stor variation i höjd, bredd, färg och form. Det kommer att öka möjligheten att använda produkterna på fler platser. Sveriges Allmännytta hoppas att det ska byggas 25000 nya bostäder i landet med hjälp av avtalet.

För att bygga fler Kombohus och andra industriella produkter krävs ett bra samarbete med våra kommuner. Vi behöver få fram detaljplaner där husen går att placera och då behöver vi förstås hitta bra samverkan tillsammans med stadsbyggnadskontoren. Frågan kring hela planprocessen är oerhört central för att skapa förutsättningar för att bygga både bättre och mer prisvärt.

Vi på Stångåstaden har byggt Kombohus i Lambohov och Linghem med bra resultat. Vi har dessutom ett projekt i Ekängen som snart ska börja byggas. Vi kan i våra exempel se att kostnaden har blivit 20-25% lägre än vid traditionell byggnation. Vi tror jättemycket på grundidén och kommer att komplettera Kombohusavtalet med egna ramavtalsupphandlingar för olika typer av industriella produkter. Vår ambition är att hitta bra samverkan och gemensam produktutveckling tillsammans med utvecklingsinriktade byggföretag. Vi som beställare har en viktig roll att fylla, nämligen att efterfråga den här typen av produktion. Om vi beställer och bygger kommer intresset från byggbranschen att öka. Och kom ihåg vad jag skrev i början. Nyckeln till att få fram bostäder som fler kan efterfråga är att bygga billigare inte att sätta hyror så att projekten blir olönsamma.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Allmännyttans Kombohus Punkt Modell: Tetris Leverantör: Lindbäcks Bygg
Allmännyttans Kombohus Punkt Modell: Tetris Leverantör: Lindbäcks Bygg