Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi fortsätter att bygga Linköping

Blogginlägg

Vi är fortfarande mitt inne i en omfattande global kris som vi inte vet slutet på. På nationell och global nivå finns en diskussion om dilemmat hur vi skyddar oss mot smittspridning utan att hela ekonomin slås ut. Nu går vi in en ny fas där vi ska få igång hjulen och ekonomin igen. Där har Stångåstaden en viktig roll att fylla i regionen.

Byggnation av Eddan. Foto Carl Schnell

Vårt största bidrag till samhällsekonomin är att hålla igång vår nyproduktion, våra ombyggnationer och fortsätta genomföra underhåll och reparationer enligt plan. Det finns ett stort antal entreprenörer, allt från nationella aktörer till mindre lokala företag som har en affärsrelation med Stångåstaden. Vår strategi under krisen har därför varit att göra allt vi kan för att minska smittspridningen men ändå försöka driva så mycket som möjligt av bolagets ordinarie verksamhet utan att tappa tempo.

Förra året satsade vi ungefär 1,3 miljarder på att bygga nytt, underhålla och reparera det befintliga fastighetsbeståndet. Vi har en plan att ligga på samma nivå för 2020 och har en prognos som pekar i den riktningen. Just nu bygger vi nytt i Övre Vasastaden, på Eddan, i Ebbepark och i Lambohov. Det finns många signaler om en avmattning av bostadsbyggandet men vi har en ambition att fortsätta bygga nytt, bygga om och underhålla. Förutom att bygga bort bostadsbristen i Linköping är det viktigt ur flera aspekter. Dels påverkar det ett stort antal arbetstillfällen i regionen, dels är det viktigt att entreprenadföretagen också kommer igenom krisen så vi kan bibehålla en bra konkurrens för oss som stor beställare.

Vi är ett stort bolag och vi är och har varit noga med att hålla ordning på vår ekonomi. I det läge som vi är i nu är det helt vitalt att ha sunda finanser. Det gör att vi kan vara med och satsa framåt, för stans bästa, nu när det behövs mer än någonsin!

Ta hand om er!

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Byggnation av Eddan. Foto Carl Schnell
Byggnation av Eddan. Foto Carl Schnell