Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stångåstadens nya hyror klara – 2019

Pressmeddelande

Stångåstaden och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2019 som gäller från den 1 april. Överenskommelsen innebär en höjning med 2,28 procent.

Hyresförhandlingarna mellan Stångåstaden och Hyresgästföreningen inleddes i november 2018. Efter utdragna förhandlingar gick ärendet vidare till hyresmarknadskommittén (HMK), en nationell kommitté som prövar tvister i samband med hyresförhandlingar. HMK tog beslut om nivå för höjningen och de nya hyrorna gäller från och med den 1 april 2019.

Den allmänna kostnadsutvecklingen är högre än på många år vilket påverkar Stångåstadens verksamhet. Byggkostnaderna har ökat långt mer än inflationen på senare år och det påverkar även kostnader för löpande underhållsåtgärder, vattenskador och reparationer. Även prishöjningar för exempelvis el och sophantering gör att Stångåstadens kostnader ökar.

– Efter en lång period av förhandlingar känns det bra att nu kunna ge besked till våra hyresgäster. Vi har en erkänt hög service- och kvalitetsnivå på Stångåstaden och för oss är det oerhört viktigt att ta hand om både våra kunder och fastigheter på bästa sätt, säger Fredrik Törnqvist, vd för Stångåstaden.

– Vi vet att varje hyreshöjning är kännbar för många hyresgäster, vilket vi har poängterat under förhandlingarna. Vi har som alltid ansträngt oss för att hålla nere hyrorna och utgår från att hyreshöjningen kommer hyresgästerna till del genom bibehållen eller helst ökad kvalitet i boendet, säger Benny Andersson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, tel. 072-574 96 60

Benny Andersson, förhandlare Hyresgästföreningen, tel. 070-891 56 45

Kontakter

Heidi Berger
Heidi Berger
Marknadschef