Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stångåstaden inviger 50 nya lägenheter i Höjdpunkten

Pressmeddelande

Idag har Stångåstaden invigt nybyggnationsprojektet Höjdpunkten i området Majelden. Med sina 14 våningar erbjuder Höjdpunkten en svårslagen utsikt över Linköping. Byggnaden, som består av 50 lägenheter, är miljöcertifierad vilket innebär att aktiva miljöval har gjorts under hela byggprocessen.

Jan Österlind, styrelseordförande i Stångåstaden, Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden och Robert Bäckström, projektledare

Huset är certifierat enligt Miljöbyggnad silver och materialval är gjorda enligt Sunda Hus-modellens klassificering vilket säkerställer hållbara byggnader som ger bra miljöer att vistas och bo i. Genom noggrann kontroll av byggnaden utifrån olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och materialval säkerställer certifieringen att byggnaden är bra både för de som bor i den och för miljön.

– Stångåstaden har höga ambitioner och vill vara ett föredöme inom hållbarhetsområdet. Att tänka hållbart är att tänka långsiktigt och när vi bygger nya hus måste vi tänka både på dagens och morgondagens hyresgäster. Därför känns det naturligtvis bra att inviga Höjdpunkten där vi gjort aktiva miljöval under hela resans gång. Höjdpunkten har exempelvis drygt 30 procent lägre energiförbrukning än gällande lagkrav, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Några exempel på miljöval som gjorts i Höjdpunkten:

  • Energiförbrukningen är drygt 30 procent lägre än gällande lagkrav (Boverkets byggnadsregler) vilket ligger i linje med Stångåstadens energieffektiviseringsmål ”25/25” som innebär att mängden köpt energi ska minskas med 25 procent till år 2025.
  • Stor vikt har lagts vid att uppnå en god inomhusmiljö genom att exempelvis kontrollera luftkvalitet och ventilation. Även insläpp av dagsljus mäts och kontrolleras. Höjdpunkten består av drygt 800 kvadratmeter fönster och fönsterdörrar vilket ger ett härligt dagsljusinsläpp i lägenheterna.
  • Alla byggvaror har granskats för att undvika ämnen som är farliga för miljö och människor.
  • Huset värms upp med fjärrvärme som minimerar klimatpåverkan.
  • Hela byggnaden uppfyller kraven för Ljudklass B, vilket är en ljudklass bättre än gällande lagkrav. Det handlar om att exempelvis genom materialval, såsom val av fönster och byggnadsstomme, minska buller från trafiken utanför men även mellan lägenheterna.
  • Samtliga komplementbyggnader är försedda med sedumtak vilket, förutom att ge en ”grön” utsikt ovanifrån, innebär en fördröjning av omhändertagandet av takavvattning vilket förhindrar översvämning i dagvattenbrunnar.

Samtliga lägenheter i Höjdpunkten är uthyrda och de första hyresgästerna har redan börjat flytta in. Av de 50 hushåll som flyttar in i Höjdpunkten är 20 sedan tidigare hyresgäster till Stångåstaden. Undersökningar visar att för varje ny lägenhet som någon flyttar in i frigörs två äldre lägenheter. Nybyggnationer startar alltså en flyttkedja som gör att fler lägenheter frigörs.

För mer information, kontakta gärna: Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, telefon 072-574 96 60

Kontakter

Heidi Berger
Heidi Berger
Marknadschef

Bilder

Jan Österlind, styrelseordförande i Stångåstaden, Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden och Robert Bäckström, projektledare
Jan Österlind, styrelseordförande i Stångåstaden, Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden och Robert Bäckström, projektledare