Kulturfastigheter

Kulturfastigheter är ett helägt dotterbolag till AB Stångåstaden. Företaget äger ett nittiotal byggnader i Gamla Linköping, det kommunala naturreservatet Vallaskogen, Valla fritidsområden, Bäckagården, Krogen Amerika och Stenhusgården på Storgatan, Lambohofs säteri​ samt en mindre fastighet på Hunnebergsgatan.  

Bolagets verksamhet består i att äga, bevara och utveckla fastigheter, byggnader och miljöer i de ovan uppräknade områdena samt andra kulturhistoriska byggnader i Linköpings kommun. 

Är du intresserad av att etablera en spännande verksamhet som kan bli en attraktiv del av Gamla Linköping?

Kontaktperson kulturfastigheter

Jeanette Pihl
Förvaltare
013-20 86 93
jeanette.pihl@kulturfastigheter.se

Läs mer