Organisation

På Stångåstaden arbetar många yrkesgrupper dagligen för att möta våra kunder; till exempel områdesansvariga i bostadsområdet, kundansvariga på kontoren och personalen i vår kundtjänst via telefon, chat och e-post. 

Därutöver finns en rad specialistkompetenser kring fastighet, ekonomi, marknad, med mera. Vi lägger också stor vikt vid vårt hållbarhetsarbete och har därför medarbetare som jobbar med långsiktig hållbarhet och kvalitet.

En stor del av arbetet i och runt våra fastigheter sköts av entreprenörer som vi anlitar. Därför möter du ofta representanter och medarbetare i andra bolag som hyresgäst hos oss.

Företagsledning

Stångåstaden och dess dotterbolag Studentbostäder i Linköping AB samt Kulturfastigheter leds operativt av koncernledningen. ​​

Den består av följande personer:


Fredrik Törnqvist, VD​ AB Stångåstaden


Ulf Gustafsson, Förvaltningschef


Michael Stenberg, Fastighetschef


Malin Wettre, HR-chefHeidi Berger, MarknadschefThomas Lilja, VD Studentbostäder i Linköping ABTheresé Lindh, VD Kulturfastigheter​

För kontakt via e-post ange förnamn.efternamn(a)stangastaden.se

Styrelse

​Styrelsens ledamöter

Astrid Brissman, Styrelseordförande

Astrid Brissman,
Styrelseordförande,
Invald i styrelsen 2019

Jan Österlind Vice styrelseordförande

Jan Österlind
Vice styrelseordförande
Invald i styrelsen 1991

Fredrik Törnqvist  VD AB Stångåstaden

Fredrik Törnqvist 
VD AB Stångåstaden


Stefan Bogren
Invald i styrelsen 2015


Leif Bronsén
Invald i styrelsen 2021


Gun Djerf
Invald i styrelsen 2011


Pegos Celentini
Invald i styrelsen 2018


Torbjörn Nibelius
Invald i styrelsen 2021


Anna Larsson
Invald i styrelsen 2019


Kent Waltersson
Invald i styrelsen 2019


Maria Moraes
Invald i styrelsen 2015


Christer Johansson
Invald i styrelsen 2019


Personalrepresentanter


Eva Kaneklev
Ordinarie ledamot,
Invald i styrelsen 2011