Läs mer

 

Organisation

För att kunna arbeta för våra kunders bästa vill vi finnas nära till hands. Därför har Stångåstaden en geografisk organisation med utgångspunkt i tre distrikt och ett huvudkontor:
 
Syd, med kontor i Johannelunds centrum

Väst, med kontor i Ryds centrum och lokalkontor i Skattegården
 och Vallastaden
City, med kontor i centrala Linköping som delas med Stångåstadens Bobutik

Huvudkontor i Tornet, på Tornbyvägen 1
 

På Stångåstaden arbetar många yrkesgrupper dagligen för att möta våra kunder; till exempel områdesansvariga i bostadsområdet, kundansvariga på kontoren och personalen i vår kundtjänst via telefon och e-post. 

Därutöver finns en rad specialistkompetenser kring fastighet, ekonomi, marknad, med mera. Vi lägger också stor vikt vid vårt hållbarhetsarbete och har därför medarbetare som jobbar med långsiktig hållbarhet och kvalitet.

En stor del av arbetet i och runt våra fastigheter sköts av entreprenörer som vi anlitar. Därför möter du ofta representanter och medarbetare i andra bolag som hyresgäst hos oss.

Stångåstadens organisationsstruktur är uppbyggd av flera affärsområden och avdelningar. 

Stångåstadens organisationsstruktur illustration.
 

Företagsledning

Stångåstaden och dess dotterbolag Studentbostäder i Linköping AB samt Kulturfastigheter leds operativt av koncernledningen. ​​

Den består av följande personer:
Fredrik Törnqvist, VD​ AB Stångåstaden
Ulf Gustafsson, Förvaltningschef
Michael Stenberg, Fastighetschef
Malin Wettre, HR-chef
Heidi Berger, Marknadschef
Simon Helmér, VD Studentbostäder i Linköping AB och VD Kulturfastigheter​

För kontakt via e-post ange förnamn.efternamn(a)stangastaden.se

Styrelse

​Styrelsens ledamöter
​Styrelsens ledamöter bild.

Suppleanter

Suppleanter bild.

Personalrepresentanter


Personalrepresentanter bild.