Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en karta över skyddsrum där du lätt kan se vart alla skyddsrum finns. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. Det finns ett stort antal så kallade normalskyddsrum, oftast i vanliga bostadshus. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler

Stångåstadens skyddsrum

Stångåstaden har mer än 250 skyddsrum spridda i olika stadsdelar runt om i Linköpingsområdet. Vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Du tillhör således inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast där du befinner dig.

Inga taggar eller nycklar kommer att behövas för att komma åt skyddsrum under förhöjd beredskap i Sverige.