Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Elsäkerhet

Elsäker elbilsladdning

Det är av största vikt att laddning av elbil sker på ett säkert sätt för att undvika brandrisk. I samband med elbilsladdning har det i Sverige förekommit bränder och brandincidenter när man laddat sin elbil i ett vanligt vägguttag (typ Schuko). Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand. Vanliga vägg- och motorvärmaruttag är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid. Därför avråder Elsäkerhetsverket från laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag.

Hos Stångåstaden är det därför endast tillåtet att ladda elbilar på avsedd laddplats med ladduttag. Anslutningskabeln mellan laddboxens ladduttag och elbil ska regelbundet kontrolleras för att på så sätt upptäcka eventuella skador.

Inte tillåtet med solcellsanläggning på balkongen

Ökande elkostnader gör att många villaägare installerat solceller på taket. Nu ökar även intresset för mindre solceller med stickproppsanslutning, gjorda för balkonger. I Sverige avråder Elsäkerhetsverket från användning av denna typ av stickproppsanluten solcellsanläggning på grund av brandrisk/strömgenomgång. Stångåstaden följer denna avrådan. Det är därför inte tillåtet att installera sådana anläggningar i våra fastigheter.