Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Så minskar nya materialval klimatavtrycket

Aktuellt

Bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör att vi ständigt behöver hitta vägar att ställa om mot ett mer hållbart byggande. Nya materialval är ett område vi tittar på för att minska klimatavtrycket. Vi använder exempelvis klimatförbättrad betong i flera nyproduktionsprojekt där kvarteret Dynamiken i området Ebbepark var först ut.

I kvarteret Dynamiken i Ebbepark har Stångåstaden använt klimatförbättrad betong

I området Ebbepark i Linköping testar vi hela tiden nya, smarta lösningar och tekniker och där har vi för första gången testat att bygga med klimatförbättrad betong, vilket innebär att en del av cementen ersätts med olika typer av avfallsprodukter (till exempel flygaska eller slagg) för att minska utsläppen av växthusgaser. Den klimatförbättrade betong vi testat i innerväggarna i Ebbepark minskar klimatavtrycket med 10 procent, medan den vi använt till bjälklaget innebär en minskning med hela 40 procent jämfört med traditionell betong.

Malin Ribbenhed, hållbarhetschef på Stångåstaden

-I varje upphandling vi gör ställer vi krav på våra entreprenörer att komma med minst fem förslag på klimatförbättrande åtgärder, både för att få ner vår klimatpåverkan och för att lära oss nya sätt att bygga. I just det här projektet i Ebbepark jobbade vi tillsammans med NCC och beslutade oss för att testa att använda klimatförbättrad betong. Erfarenheterna tar vi med oss in i kommande byggprojekt, berättar Malin Ribbenhed som är hållbarhetschef på Stångåstaden.

Tillsammans med NCC och betongleverantören har vi lärt oss mycket i den här processen, främst vilken typ av betong som fungerar på vilket sätt. Samtidigt har betongtillverkaren aktivt jobbat med oss för att förbättra sina recept, vilket innebär att vi varit med och drivit branschutvecklingen framåt i den här frågan.

Malin Ribbenhed, hållbarhetsansvarig

Genom att fortsätta att vara goda kravställare och främja innovativa samarbeten vill vi fortsätta att jobba för en mer hållbar framtid för bygg- och fastighetsbranschen.

Klimatförbättrad betong i Ebbepark

I Ebbepark har vi testat tre typer av klimatförbättrad betong.

  • BIO 1: minskar klimatpåverkan med 10 %
  • BIO 2: minskar klimatpåverkan med 25 %
  • BIO 3: minskar klimatpåverkan med 40 %

Den sistnämnda är den bästa ur miljösynpunkt men också den som kräver mest planering och framförhållning. Uttorkningen påverkas nämligen negativt om temperaturen understiger 10 grader, vilket innebär att man måste planera för att gjuta under den varma säsongen. BIO 1 är den enklaste att använda då den påminner mycket om traditionell betong. Nackdelen med den är att den inte innebär lika mycket miljöbesparingar.