Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Så jobbar vi för din trygghet i en orolig tid

Aktuellt

Den senaste tidens våldsupptrappning i samhället har lett till att många känner en ökad oro och otrygghet. Robert Aldén, trygghetschef på Stångåstaden, svarar på vad Stångåstaden gör för att bidra till en ökad trygghet i Linköping.

Robert Aldén, trygghetschef Stångåstaden

Hur resonerar Stångåstaden kring situationen i samhället?

– Vi är, liksom alla andra, oroade över den utveckling vi ser och är fullt fokuserade på att jobba hårt för att bevara tryggheten i våra bostadsområden. Vi förstår att den senaste tidens våldsupptrappning i samhället har orsakat en ökad oro bland många av våra hyresgäster och för dem som känner oro eller har frågor kring sitt boende vill vi finnas tillgängliga för dialog. Men det är viktigt att förstå att polisiära insatser som till exempel utökad kameraövervakning eller pågående utredningsarbete vid olika områden eller fastigheter uteslutande är polisens ansvar och inget som vi som fastighetsägare har någon insyn kring. Vi förstår att utvecklingen skapar många frågor men vi på Stångåstaden har tyvärr inte mer information om polisens insatser än det som rapporteras i media.

Vad lägger ni fokus på i trygghetsarbetet nu?

-Vår främsta prioritet är att vara så tillgängliga vi kan för våra hyresgäster. Det är viktigt att inse att en aktör inte vänder det här på egen hand. Här är ett långsiktigt samarbete mellan organisationer, myndigheter och olika aktörer centralt där vi alla har olika roller och ansvar. Vi har sedan tidigare ett gott och väletablerat samarbete med Polisen och kommunen för att arbeta förebyggande med trygghetsskapande åtgärder i hela Linköping och det arbetet fortsätter och intensifieras ytterligare. Vi jobbar även vidare med att öka säkerheten i våra fastigheter och därmed göra det svårare för obehöriga att ta sig in.

Hur jobbar Stångåstaden förebyggande med trygghetsskapande åtgärder?

– Jag skulle säga att det är här vi på Stångåstaden har vårt huvudfokus. Det handlar i grund och botten om att bygga gemenskap och skapa relationer – vilket i sin tur bidrar till trygga gårdar och stadsdelar. Här jobbar vi med en rad olika satsningar som till exempel våra trygghetsvärdar som finns i vissa av våra områden på kvällar och helger och trygghetsvandringar där vi tillsammans med hyresgäster fångar upp platser som kan uppfattas som otrygga.

Vad kan jag som hyresgäst tänka på?

– Vi har en kontinuerlig dialog med Polisen och deras önskan är att man kontaktar Polisen om man gör iakttagelser av något avvikande, både när det gäller personer eller fordon. Medborgares tips är ofta avgörande för att Polisen ska upptäcka men också lyckas utreda brott. Det är viktigt att vi alla arbetar tillsammans för att säkerställa vår gemensamma trygghet.