Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nu återskapas en viktig entré till stadskärnan

Aktuellt

Att öka tryggheten och att återskapa en historisk viktig mötesplats är ambitionen när en ny detaljplan tas fram för kvarteret där Nygatan och Sankt Korsgatan möter Storgatan och Drottninggatan.

Kvarteret där Storgatan och Drottninggatan möts, för många Linköpingsbor känd som platsen där Rally Hotell en gång låg, är idag ett anonymt område som upplevs både otryggt och oattraktivt. Nu startas arbetet med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret med ambition att öka tryggheten och återuppliva platsen som en välkomnande entré till stadskärnan och samtidigt göra det mer inbjudande för gående att välja Nygatan och S:t Korsgatan. Ett förslag till ny detaljplan planeras att presenteras i slutet av 2024.

Det behöver bli en trygg plats med mer liv och rörelse.

Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

– Kvarteret har en lång historia som en viktig entré till stadskärnan, vilket idag inte tillvaratas. Det är också en plats som upplevs otrygg. Det behöver bli en trygg plats med mer liv och rörelse. Jag välkomnar därför fastighetsägarnas intresse att utveckla kvarteret. Det ligger väl i linje med andemeningen för Framtidens stadskärna för att öka tryggheten och skapa en stadskärna med plats för fler och mer, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

Baksidan av byggnaderna där Nygatan och S:t Korsgatan börjar och trappan som leder upp till Storgatan.
Baksidan av byggnaderna där Nygatan och S:t Korsgatan börjar och trappan som leder upp till Storgatan. Foto: Linköpings kommun

Ett gemensamt projekt mellan fastighetsägarna Stångåstaden och Centria

Projektet är initierat av fastighetsägarna och överensstämmer med den övergripande utvecklingen av stadskärnan – som handlar om att göra centrum mer levande, med fler bostäder och kontor samt ett ökat utbud av service, handel och upplevelser.

Centria äger tomten där Storgatan och Drottninggatan möts, den plats där det idag är p-platser och där det förr fanns en bensinmack. Önskemålet är att bygga vidare på det befintliga kvarteret och skapa en välkomnande torgmiljö för liv och rörelse.

Platsen förtjänar ett innehåll som attraherar människor.

Carl Åhman, Centria.

– Vi tycker det är en spännande plats som förtjänar mer, vi vill skapa en fin entré till Linköpings stadskärna. I samband med byggnationerna önskar vi att  området blir mer attraktivt för både invånare och besökare. Gator som idag upplevs som bakgator kommer att bli mer tillgängliga för allmänheten och på så sätt ökar tryggheten. Platsen förtjänar ett innehåll som attraherar människor. Utvecklingen hoppas vi kommer att innebära att Storgatan hela vägen ner till Stora torget blir mer levande och med ett större utbud, säger Carl Åhman, Centria.

Flertalet fastigheter i kvarteret ägs av Stångåstaden, däribland fastigheten högst upp på Drottninggatan där mäklarfirman HusmanHagberg har sitt kontor (tidigare Ljusglimtens lokaler).

Platsen har stor potential!

Marcus Mattsson, fastighetschef på Stångåstaden.

– Vi är väldigt positiva till en utveckling av det här kvarteret. Utmed Drottninggatan vill vi bygga nya hus och skapa en god stadsmiljö. Hur och på vilket sätt som platsen ska utvecklas kommer att få växa fram under processens gång men vi tror på ett nutida stadsmässigt uttryck som är öppet och inbjudande, säger Marcus Mattsson, fastighetschef på Stångåstaden.

Utvecklingen av kvarteret sker med hänsyn till omgivningen

Kvarterets närhet till den historiskt värdefulla miljön vid slottet och domkyrkan ställer krav på att utvecklingen av kvarteret sker med hänsyn till omgivningen.

– Utformning och gestaltning är några av alla frågor som hanteras under framtagandet av detaljplanen. Ett av de första stegen blir också att genomföra en trygghetsanalys, för att se till att förändringarna verkligen kommer att leda till ökad trygghet på platsen, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ett förslag till ny detaljplan planeras att presenteras i slutet av 2024. Då kommer det vara möjligt för intressenter och allmänheten att lämna kommentarer och synpunkter på förslaget.

Läs mer på webben linkoping.se