Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Effektiv metod gör Majelden tryggare

Aktuellt

Nu ska Majelden bli tryggare. Med gemensamma krafter arbetar kommunen, Stångåstaden och polisen, tillsammans med de som bor i Majelden, för att göra området tryggare. Flera förändringar är redan på gång och mer kommer att ske under 2024.

Kommunekolog Johan Molin, stadsträdgårdsmästare Liselott Johansson och Stångåstadens områdesansvarige Mohamed Abdi. Foto: Roger Lönnqvist

– Vi har haft en situation där många har upplevt området runt torget som otryggt vilket vi har arbetat för att förebygga under lång tid. Att vi nu kan ta krafttag tillsammans med andra aktörer är mycket positivt för området. Det innebär att vi kan ta ett helhetsgrepp både på Stångåstadens och kommunens ytor. Alla ska känna sig trygga i våra områden, säger Stångåstadens stadsdelsutvecklare Mia Powalko.

Tanken på att samarbeta i Majelden, en del av Berga, startade när fältassistenterna i kommunens områdesteam jobbade i ett trygghetsprojekt för området runt Bilbörsen arena under våren 2023. Fältarna, som de också kallas, jobbar för att ge barn och ungdomar stöd och trygghet i framför allt Berga, Skäggetorp och Ryd.
– Jag samordnade trygghetsarbetet runt Bilbörsen arena med ett koncept som vi kallar platssamverkan, och när fältarna i Berga sade att vi borde göra något liknande i Majelden-området så började jag samla de aktörer som skulle kunna hjälpa till med trygghetsarbetet där, säger säkerhetssamordnare Roger Lönnqvist på kommunens Social- och omsorgsförvaltning.

En del i arbetet är att se över belysningen i området. Foto: Roger Lönnqvist

Platssamverkan går ut på att de som har förmåga att göra förändringar på platsen samlas i en dynamisk arbetsgrupp och bidrar med sin specifika kompetens och möjlighet till förbättringar. Arbetet börjar med att skapa en lägesbild och orsaksanalys till otryggheten, bland annat med hjälp av information från polisen, och i det här fallet även med Stångåstadens trygghetssamordnare, stadsdelsutvecklare och områdesansvarig, tillsammans med fältare och andra i kommunens områdesteam, samt säkerhetssamordnare från Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink.
– Steget efter analysen är att göra en åtgärdsplan. Hur ska vi komma tillrätta med de problem som kommit upp, och vem av oss kan göra något åt det? fortsätter Roger Lönnqvist.

– Vi på Stångåstaden hade stor hjälp av vår trygghetsundersökning bland boende som vi genomför varje år, säger Mia Powalko.

En kväll i oktober bjöd kommunen och Stångåstaden in boende i området för att visa förslag på åtgärder och förhoppningsvis få ännu fler idéer på hur området kan bli tryggare.
– Det var jättelyckat. Det kom runt hundra personer och vi fick jättemånga tankar och idéer om vad som kan göras, säger Roger Lönnqvist.

Det kom många förslag från boende som deltog i medborgardialogen. Foto: Roger Lönnqvist

Nu i november inleds arbetet med att beskära buskar och träd, samt förbättra gatubelysningen i området. Betydligt mer är på gång för att göra att fler personer ska vilja röra sig i området.
– Vi försöker ganska öppet signalera vad vi ser och hur vi jobbar. Att vi vill göra platsen trivsammare för alla, även för ungdomarna. Men vi måste få andra målgrupper att våga vara där, äldre och barn. Vi tror långsiktigt att när vi gör de här åtgärderna så kommer vi förflytta det här till att ta tillbaka den offentliga platsen lite, säger Roger Lönnqvist.

– Jag har i min roll som stadsdelsutvecklare ett samarbete med flera förskolor som finns i området. Det ska byggas en trevlig gång i en skogsdunge, med fågelholkar och insektshotell. Det ska sedan nyttjas som en del i förskoleverksamheten, säger Mia Powalko på Stångåstaden.

Barnanpassade utemöbler till skogsdungen ska byggas av snickeriverksamheten som drivs av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Stångåstaden planterar också vårlökar vid torget och det ska placeras grillar där.

Konceptet med platssamverkan kommer att användas igen. Det var en framgångsfaktor när området runt Bilbörsen arena blev tryggare, och det pågår ett parallellt arbete för att öka tryggheten i Ljungsbro sedan i somras. När kommunen, polisen, fastighetsägare och andra parter träffas och börjar samverka leder de gemensamma ansträngningarna snabbt till konkreta förbättringar när det gäller trygghet i områdena.

När politikerna i Linköpings kommun i slutet av oktober klubbade en ny åtgärdsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, så var konceptet platssamverkan en av många metoder som är tänkt att leda till framgång i det arbetet. Hittills har det gått väldigt bra.

Text: Björn Öberg, Linköpings kommun

Exempel på åtgärder
 • Beskärningsarbete och skapande av utemiljö vid Prästbolsgatan 4.
 • Beskärningsarbete cykelbanan upp till Majeldstorget från Aktivitetsparken.
 • Beskärningsarbete och skapande av promenadslinga vid Vädursgatan 2.
 • Komplettering av belysning Majeldens torg.
 • Nyetablering av trivselbelysning vid fastigheten Prästbolsgatan 4.
 • Byte av befintlig gatubelysning till LED längs cykel/gångväg Knektgatan / Prästbolsgatan / Majelden.
 • Komplettering av blommor / vårlökar i utemiljön vid Majeldens torg.
 • Utökade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, kopplat till Berga / Aktivitetsparken / Majeldens torg.
 • Satsning på arbetsmarknadsåtgärd för ungdomar i området att arbeta med fotboll inom föreningslivet.
 • Trygghetsvandringar av Stångåstadens trygghetsvärdar.
 • Lägesbild delas med polis och områdespolisen närvarar relationsskapande i området.
 • Grillar etableras efter hyresgästernas önskemål på grönområdet på torget.