Våra utemiljöer

För att du ska kunna njuta av utemiljön så mycket som möjligt har vi tydliga arbetssätt och krav på hur våra entreprenörer ska jobba. Bland annat är målet att utemiljön ska ge ett välvårdat intryck och att skötselnivån ska vara på en jämn nivå oavsett i vilket område du bor. I vårt arbetssätt ingår även att kontrollera uteplatserna regelbundet under året. Sköts de inte på ett korrekt sätt kontaktar vi den aktuella hyresgästen för att tillsammans hitta en bra lösning. Hur det ser ut på din egen uteplats eller balkong påverkar nämligen också hur du och dina grannar trivs i bostadsområdet. 

Hur ska du sköta din uteplats?

Du har en skyldighet att regelbundet klippa din gräsmatta och häck, hålla rabatter fria från ogräs och hålla eventuellt staket helt och rakt. Du kan läsa mer i våra skötselråd utanför lägenheten . Där finns även information om bland annat grillning, utomhuspooler och studsmattor.

Hur sköter Stångåstaden om utemiljöerna? 

Stångåstadens yttre skötsel ansvarar externa entreprenörer för. Vi ställer bland annat krav på att skötseln görs på ett miljöanpassat sätt. Vi använder exempelvis ingen kemisk ogräsbehandling, och i möjligaste mån minskas transporter och maskinanvändning genom närkompostering. Målsättningen med våra utemiljöer är att de ska ge ett prydligt och välvårdat intryck samt att skötselnivån ska vara på en jämn nivå över hela Linköping, oavsett i vilket område du bor.

Våra utemiljöer ska givetvis vara fullt tillgängliga för er som boende men även för till exempel utryckningsfordon. Därför ska snöröjning och halkbekämpning utföras så att det går att komma fram dit man ska.

Bilfria utemiljöer är också en viktig del för att skapa trivsel. Gång- och cykelbanor samt innergårdar ska därför i möjligaste mån vara fria från biltrafik. Fler skötselråd hittar du under skötselråd utanför lägenheten .

Har du synpunkter på skötseln av utemiljön eller har förbättringsförslag i ditt område får du gärna höra av dig till din områdesansvarig. Vill du veta mer eller har funderingar eller frågor kring vår skötsel av utemiljöer, får du gärna ta kontakt med vår trädgårdsmästare mikael.stenback@stangastaden.se

Visste du förresten att Stångåstaden har nolltolerans mot klotter? Kontakta vår kundtjänst på telefon 013-10 02 84 om du ser något klotter, så kommer vi ta bort det så snart som möjligt.