Våra utemiljöer

​Stångåstadens utemiljöer är en viktig del av ditt boende. Här kan du träffa och umgås med dina grannar och vänner. För att kunna njuta av utemiljön så mycket som möjligt är det givetvis viktigt att den sköts på ett bra sätt. Stångåstadens utemiljöer ska vara vackra, funktionella och inte minst hållbara.

Stångåstaden köper all utemiljöskötsel av externa entreprenörer, bland annat Thormans​ och Green Landscaping. I deras uppdrag beskriver vi vilka arbetsmoment som ska ingå och i vilken omfattning. Omfattningen kan skilja något mellan olika områden beroende på att vi handlar upp områdena i olika omgångar.

Målsättningen med våra utemiljöer är att de ska ge ett prydligt och välvårdat intryck. De ska också upplevas som trygga och skapa möjligheter för boende i alla åldrar att umgås, leka och ha trevligt tillsammans. Vår ambition är också att skötselnivån ska vara på en jämn nivå över hela Linköping, oavsett i vilket område du bor.

Skötseln görs på ett miljöanpassat och ekologiskt riktigt sätt. Till exempel accepteras ingen kemisk ogräsbehandling. I möjligaste mån minskas transporter och maskinanvändning genom närkompostering.

​Våra utemiljöer ska givetvis vara fullt tillgängliga för er som boende men även för till exempel utryckningsfordon. Därför ska snöröjning och halkbekämpning ​utföras så att det går att komma fram dit man ska. Trafikmiljön på våra innergårdar är också viktig för att de som bor där ska trivas. Gång- och cykelbanor och innergårdar ska därför i möjligaste mån vara bilfria. Här finns fler skötselråd utanför lägenheten​

Har du synpunkter på skötseln av utemiljön eller har förbättringsförslag i ditt område får du gärna höra av dig till din Områdesansvarige. Vill du veta mer eller har funderingar eller frågor kring vår skötsel av utemiljöer, får du gärna ta kontakt med vår trädgårdsmästare mikael.stenback(a)stangastaden.se 

Visste du förresten att Stångåstaden har nolltolerans mot klotter? Kontakta vår kundtjänst på telefon 013-10 02 84 om du ser något klotter så kommer det tas bort snarast.
Läs mer