Skötselråd utanför lägenheten

Sköta din uteplats

För att våra bostadsområden ska kännas trivsamma och trygga för alla har vi på Stångåstaden tydliga arbetssätt och krav på hur vi och våra entreprenörer ska sköta om utemiljöerna. Bland annat kontrollerar vi uteplatserna regelbundet under året. Sköts de inte på ett korrekt sätt kontaktar vi hyresgästen för att tillsammans hitta en bra lösning. Hur det ser ut på din egen uteplats eller balkong påverkar nämligen också hur du och dina grannar trivs i bostadsområdet. Enligt ditt hyresavtal har du bland annat skyldighet att:

 • Klippa gräsmattan regelbundet.
 • Hålla rabatterna och eventuell stensättning fria från ogräs. 
 • Klippa eventuell häck runt uteplatsen. Stångåstadens entreprenörer ansvarar för att klippa yttersidan samt toppen av häckarna, men det är du som bör se till att även insidan är klippt. Häcken får ha en maxhöjd på 1,1 meter.
 • Rengöring samt se till att hålla eventuellt staket helt och rakt. 
 • Se till att uteplatsen eller balkongen inte används för förvaring av skräp, som till exempel trasiga möbler, trasiga cyklar eller bildäck.

Ibland kan det växa mycket mossa på uteplatsen. Det är generellt ingenting som Stångåstaden åtgärdar, men om du själv vill bättra på gräsmattan finns det saker du kan göra:

 • Gödsla gräsmattan
 • Öka solinsläppet där det är möjligt exempelvis genom att klippa häcken. 
 • Toppdressa gräsmattan. 

Åtgärder som till exempel mossrivning är kortsiktiga lösningar. Mossan kommer tillbaka om förutsättningarna inte förändras. Fokusera istället på att förbättra gräsets möjligheter att konkurrera ut mossan.

Vi vill ge dig som hyresgäst rätt förutsättningar för att kunna sköta din uteplats. Hör gärna av dig till din områdesansvarig om du behöver fler tips eller undrar något annat kring skötseln, så hjälper vi dig.

Grillning

Att grilla sin mat på balkonger och i trädgårdar blir alltmer populärt. Stångåstaden får varje sommar samtal från personer som blir besvärade av rök och os från andras matgrillar. För att inte störa grannarna har vi några trivselråd:

 • Den bästa platsen​ för att grilla är på den gemensamma gården. 
 • Se till att din grill inte står för nära någon fastighet. 
 • Elgrillen är den enda grill som är tillåten att använda när du grillar på balkongen.
 • Prata med dina grannar innan du grillar så att ingen far illa av rök och grillos.

Stångåstaden har fasta grillar utanför ett antal fastigheter, som du som hyresgäst får använda fritt. För att du ska få en så säker grillstund som möjligt ber vi dig att:

 • Aldrig lämna en tänd grill obevakad.
 • Ha tillgång till vatten så att du kan släcka grillen.
 • Endast grilla med kol eller briketter.
 • Se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. 
 • Känn efter så att kolen och askan är kall innan du slänger den. Kasta aldrig grillkol i
  hushållssoporna. 

Lämna grillen i det skick som du själv vill finna den, det blir trevligast för både dig och dina grannar.

Räddningstjänsten rekommenderar

 • På grund av brandrisken ska du inte tömma askan ur grillen förrän dagen efter så
       att det är helt säkert att glöden har slocknat.

 • För att undvika personskador är det bäst att använda tändrör, tändklossar eller
  tändpapper. Spruta aldrig tändvätska eller T-röd på glöden eftersom risken att
  bränna sig är stor om lågor slår tillbaka mot flaskan.

Trafikmilj​ö​ på våra gårdar

​Gång- och cykelbanor och innergårdar ska i möjligaste mån vara bilfria. Kör endast in när det verkligen behövs vid i- och urlastning, till exempel om du flyttar in eller ut. När du är klar med lastningen behöver du självklart flytta bort bilen igen.

Tänk på att det rör sig mycket barn i våra områden och de ska kunna känna sig trygga på bostadsgården. Tack för att du krypkör.

Bilar får inte ställas upp på gräsmattor eller parkeras på innergårdar.

Vid felaktigt parkerade bilar tas kontakt med Dukaten på 013-205410.

Vattenutkastare

I anslutning till många av Stångåstadens uteplatser finns vattenutkastare som kan användas av hyresgäster till exempel för vattning av sina växter.
När vintern kommer är det viktigt att stänga av vattnet och plocka bort vattenslangen från utvändiga vattenutkastare. Annars riskerar vattnet att frysa och orsaka vattenskador i huset. Om du har flyttat in i en lägenhet med vattenutkastare som saknar nyckel kan du ta kontakt med din områdesansvarig.​

Utomhuspooler och studsmattor

Många vill under sommarhalvåret sätta upp en pool eller studsmatta på sin uteplats. Då är det viktigt att det sker på ett tryggt och säkert sätt för att förhindra att olyckor inträffar. Utomhuspooler blir allt större och mängden vatten som poolen fylls med kan bli ett stort problem om poolen börjar läcka eller när den töms på vatten om det inte görs på rätt sätt. För din och dina grannars säkerhet har vi därför vissa regler som vi vill att du tar hänsyn till.

Uppställning av pool på egen uteplats

Om du som hyresgäst vill ha en pool, studsmatta eller liknande på din uteplats är du själv fullt ansvarig för detta och har det juridiska ansvaret om olyckan skulle vara framme. Var därför noga med säkerheten.
Om du planerar att ha en pool som rymmer 500 liter eller mer på din uteplats behöver du ansöka och få din ansökan godkänd innan du ställer upp poolen. Du hittar ansökan på Mina sidor. I ansökan hittar du mer information om vad som gäller kring storleken på pool, ditt ansvar osv. Pooler som rymmer mindre än 500 liter kräver ingen ansökan. Däremot är det viktigt att följa Boverkets rekommendationer även för mindre pooler. 

Uppställning på allmän eller gemensam mark är inte tillåtet

Som markägare är Stångåstaden ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor, bad-pooler och liknande som ställts upp på allmän eller gemensam mark, det vill säga marken mellan husen. Det gäller oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller inte. Eftersom vi inte kan säkerställa att användning sker på ett säkert sätt kan vi inte heller ta ansvaret. Därför är det inte tillåtet att ställa upp studsmattor, badpooler eller liknade anordningar på gemensam mark. Om vi upptäcker utrustning som inte är tillåten kommer vi att transportera bort den och förvara den för avhämtning.