Skötselråd utanför lägenheten

Grillning

Att grilla sin mat på balkonger och i trädgårdar blir alltmer populärt. Stångåstaden får varje sommar samtal från personer som blir besvärade av rök och os från andras matgrillar. För att inte störa grannarna har vi några trivselråd:

 • Den bästa platsen​ för att grilla är på den gemensamma gården. 
 • Se till att din grill inte står för nära någon fastighet. 
 • Elgrillen är den enda grill som är tillåten att använda när du grillar på balkongen.
 • Prata med dina grannar innan du grillar så att ingen far illa av rök och grillos.

Stångåstaden har fasta grillar utanför ett antal fastigheter, som du som hyresgäst får använda fritt. För att du ska få en så säker grillstund som möjligt ber vi dig att:

 • Aldrig lämna en tänd grill obevakad.
 • Ha tillgång till vatten så att du kan släcka grillen.
 • Endast grilla med kol eller briketter.
 • Se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. 
 • Känn efter så att kolen och askan är kall innan du slänger den. Kasta aldrig grillkol i
  hushållssoporna. 

Lämna grillen i det skick som du själv vill finna den, det blir trevligast för både dig och dina grannar.

Räddningstjänsten rekommenderar

 • På grund av brandrisken ska du inte tömma askan ur grillen förrän dagen efter så
       att det är helt säkert att glöden har slocknat.

 • För att undvika personskador är det bäst att använda tändrör, tändklossar eller
  tändpapper. Spruta aldrig tändvätska eller T-röd på glöden eftersom risken att
  bränna sig är stor om lågor slår tillbaka mot flaskan.

Sköta din uteplats

Klipp gräsmattan regelbundet och håll rabatterna fria från ogräs. Du bidrar till ökad trivsel i området när det ser snyggt och prydligt ut. Tänk också på att klippa din häck och hålla eventuellt staket helt och rakt. 

Uteplatsen får inte användas för förvaring av skräp som till exempel trasiga möbler, trasiga cyklar eller bildäck.

Trafikmilj​ö​ på våra gårdar

​Gång- och cykelbanor och innergårdar ska i möjligaste mån vara bilfria. Kör endast in när det verkligen behövs vid i- och urlastning, till exempel om du flyttar in eller ut. När du är klar med lastningen behöver du självklart flytta bort bilen igen.

Tänk på att det rör sig mycket barn i våra områden och de ska kunna känna sig trygga på bostadsgården. Tack för att du krypkör.

Bilar får inte ställas upp på gräsmattor eller parkeras på innergårdar.

Vid felaktigt parkerade bilar tas kontakt med Dukaten på 013-205410.

Vattenutkastare

I anslutning till många av Stångåstadens uteplatser finns vattenutkastare som kan användas av hyresgäster till exempel för vattning av sina växter.
När vintern kommer är det viktigt att stänga av vattnet och plocka bort vattenslangen från utvändiga vattenutkastare. Annars riskerar vattnet att frysa och orsaka vattenskador i huset. Om du har flyttat in i en lägenhet med vattenutkastare som saknar nyckel kan du ta kontakt med din områdesansvarig.​

Utomhuspooler och studsmattor

Vi vill att alla boende ska ha en trivsam och rolig sommar. Samtidigt har vi till vissa delar ett ansvar för att det sker på ett tryggt och säkert sätt. 

Uppställning på allmän eller gemensam mark

Som markägare är Stångåstaden ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor, bad­pooler och liknande som ställts upp på allmän eller gemensam mark, det vill säga marken mellan husen. Det gäller oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller inte. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvaret. Därför är det inte tillåtet att ställa upp liknade anordningar på gemensam mark. Om vi upptäcker att någon brutit mot regeln transporterar vi bort anordningen och förvarar den för avhämtning.

Uppställning på egen förhyrd mark (tomt)

Om du som hyresgäst vill ha en pool, studsmatta eller liknande på din förhyrda mark, det vill säga tomten i anslutning till din bostad, är du själv fullt ansvarig för detta. Tänk på att:

 • Det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten. 
 • Du vid avtappning av poolen måste se till att vattnet inte orsakar skada på
       fastigheten. Du som hyresgäst är själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador.

 • Du inte stör dina grannar vid användning av lekutrustning, vid bad och så vidare. 

Särskilda regler kring pooler

Enligt Boverkets regler ska bassänger och pooler på tomtmark utformas med ett tillfreds­ställande skydd mot barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 20 cm vattendjup behöver dock inte ha särskilt skydd. För övriga pooler gäller följande; 

​Ett minst 0,9 m högt staket som ansluter till marken på ett sådant sätt att barn inte kan krypa under och som är utfört så att det inte medger klättring ska placeras i anslut­ning till poolen.

Om det finns en grind i staketet bör den förses med säkerhetsbeslag eller annan lämp­lig anordning som hindrar barn från att öppna grinden.

En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd och som har ett sådant utförande att risken för personskador begränsas ska täcka poolen när man inte använder den. Täckningen bör fästas runt bassängen så att barn inte kan krypa under den. Den bör vara spänd så att vatten inte kan samlas ovanpå och så att den inte sjunker mer än 20 cm under vattenytan om ett barn klättrar på den.

​Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka. ​

Läs mer