Säkringar

En elcentral/proppskåp i din lägenhet skyddar elsystemet från överbelastning. Det finns två varianter av elcentral:

  • Äldre proppskåp med proppsäkringar
  • Automatsäkringscentral med jordfelsbrytare

Om strömmen går kan det bero på att säkringen slagit ifrån. Intill elcentralen finns en gruppförteckning som visar vilken säkring som hör till vilket rum, vitvara med mera.

Äldre proppskåp

Du ser vilken propp som gått genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat. Byt ut den trasiga mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren. Hur många ampere (A) proppen är till för framgår av färgmärkningen i bakkant på proppen. Grön färg är 6A, röd 10A och grå är 16A.

Laga aldrig trasiga säkringar eftersom det kan leda till överbelastning med brand som följd.

Automatsäkringscentral

Du ser vilken propp som gått genom att en knapp fallit ner. Du återställer säkringen genom att trycka upp knappen. 

Jordfelsbrytare

I automatsäkringscentraler sitter också en jordfelsbrytare. Om något fel uppstår i elsystemet bryter jordfelsbrytaren strömmen. Du återställer jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen. För att ta reda på varför jordfelsbrytaren slår ifrån kan du slå ifrån alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren. Slå på säkringarna en i taget tills jordfelsbrytaren slår ifrån. 

Om du inte hittar orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av gör du en felanmälan​.