Flyttråd flytta in och flytta ut

Välkommen till din nya lägenhet

Tips och råd vid inflyttning 

När du ska flytta​ in i din nya lägenhet är det mycket att tänka på. Några råd från oss:

Tillträda lägenheten – Du har rätt att tillträda bostaden klockan 12.00 inflyttningsdagen. Inträffar den en lördag, söndag eller annan helgdag är det nästkommande vardag som gäller.

Anmärkningar på städningen – Lägenheten ska vara välstädad och fin. Om du har anmärkningar på städningen kontaktar du oss. Är problemen omfattande gör vi en städbesiktning. Har du gjort upp med den föregående hyresgästen om att få flytta in före kontraktsdatumet kan du inte begära ersättning om lägenheten är dåligt städad.

Besiktning - Din lägenhet ska vara besiktigad innan du flyttar in. Om du har synpunkter på besiktningen ska du höra av dig till oss inom åtta dagar.

Nycklar - Du får tre lägenhetsnycklar när du flyttar in – och eventuella nycklar till tillhållarlås och tvättlås. Om fastigheten är utrustad med elektroniskt skalskydd får du även tre taggar (plastbrickor) till entrédörren. Varje tagg har samma status som en nyckel. Nycklarna kvitterar du ut i Bobutiken på Djurgårdsgatan 3A.

Förråd - De flesta lägenheter har separata förråd avsedda för förvaring av bohag. Varje förråd är i regel märkt med samma nummer som lägenheten. Tänk på att förvara på trätrall eller liknande i källarförråd för att undvika fuktskador. Du får inte förvara brandfarliga vätskor i vinds- eller källarförråd. Det är inte heller tillåtet att ha någon form av elektriska anslutningar. Förvara inte värdefulla saker i förrådet så förebygger du inbrott. Fråga gärna ditt försäkringsbolag vad de ersätter.

Parkeringsplatser och garage - Parkering på området är inte tillåten, men du får köra in i området för att lasta i och ur din bil. Vid in- eller avflyttning är det ofta nödvändigt med parkeringstillstånd. Vi behöver då registreringsnummer för den bil som tillståndet skall gälla. Du får ett tillstånd utskrivet i vår Bobutik eller ring vår Kundtjänst på telefon 013-10 02 84 så kan vi skicka ett parkeringstillstånd. 

Parkering på gräs eller trottoar utanför Stångåstadens mark kan leda till p-böter. 

Om du önskar hyra parkeringsplats eller garage kan du läsa mer här.​


Uppsägning

Säga upp lägenheten - Du är välkommen in till Bobutiken för att lämna in en skriftlig uppsägning, visa alltid legitimation. Det går också bra att skicka en skriftlig uppsägning eller säga upp via hemsidan med hjälp av e-legetimation. Hyresavtalet är en värdehandling och bör därför rekommenderas vid postbefordran. Du använder ditt hyresavtal som blankett för uppsägningen. Du hittar du den på baksidan av ditt hyresavtal, glöm inte att ange kontaktuppgifter samt ny adress. Du kan inte säga upp ditt hyresavtal via telefon eller e-post. Observera att din köplats tas bort ur bostadskön samma dag du säger upp din bostad.

Uppsägningstid - Din uppsägningstid är tre kalendermånader. Uppsägningen ska vara skriftlig och räknas alltid från den sista dagen i månaden oavsett när i månaden du säger upp din bostad. Exempel: Säger du upp ditt hyresavtal den 11 januari, så räknas uppsägningstiden från den 31 januari. Avtalet upphör att gälla tre månader senare, det vill säga 30 april. Observera att din köplats tas bort samma dag du säger upp din bostad.

Flyttar du inom Stångåstaden kan dock uppsägningstiden ibland variera, se exempel nedan.

Exempel 1: Ska du flytta till en bostad och inflyttningsdatumet är om en kalendermånad innebär det en månads dubbel hyra.

Exempel 2: Ska du flytta till en bostad och inflyttningsdatumet är om två kalendermånader innebär det ingen dubbelhyra. Om man flyttar samman och lämnar två lägenheter gäller för medsökande tre kalendermånaders uppsägningstid. Observera att din köplats raderas samma dag du säger upp din bostad.​​

Uppsägning vid dödsfall/dödsbo - Vid dödsfall kan avtalet sägas upp till upphörande vid månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, om uppsägningen görs senast en (1) månad efter dödsfallet. Därefter gäller tre (3) kalendermånaders uppsägningstid. Efterlevande make, maka, registrerad partner, barn till den avlidne har rätt att säga upp avtalet. Släktskap, dödsfallsintyg bifogas med uppsägningen samt uppgifter på vem som är kontaktperson och företräder dödsboet. Om det finns flera dödsbodelägare lämnar delägarna fullmakt på vem som har rätt att teckna dödsboet. För mer information kontakta vår Kundtjänst på telefon 013-10 02 84.

Köpoäng - Köpoängen behåller du från senaste inflyttning i en Stångåstadslägenhet. Kom ihåg att du måste logga in på Mina sidor minst en gång per år för att fortsätta samla poäng. 


Råd när du flyttar ut

När du flyttar är det mycket att tänka på – både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Några råd från oss:

Säga upp lägenheten - Du säger upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inleds vid närmaste månadsskifte efter att vi fått din uppsägning. Tänk på att även säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats. Observera att din köplats raderas när du säger upp din bostad.

Lämna in nycklarna – Du måste lämna in alla nycklar till bostaden när du flyttar - även eventuella kopior. Glöm inte lämna in nycklar till motorvärmare, förråd och tvättstuga. Du lämnar nycklarna senast kl. 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.

Ändra adress - När du byter bostad är det viktigt att göra en flyttanmälan till Skatteverkets webbplats​ för att post från myndigheter ska komma till din nya adress. Du måste själv göra en anmälan om ändrad adress till exempelvis försäkringsbolag, banker, föreningar och vänner. 

Flytta el och telefon – Du måste avsluta ditt gamla elabonnemang till samma uppsägningsdatum som ditt hyreskontrakt och teckna ett nytt abonnemang på den nya adressen. Du måste även anmäla flytt av telefonabonnemang och Internetabonnemang.

Besiktning av lägenhet - Vi gör en avflyttningsbesiktning så tidigt som möjligt efter din uppsägning. Tiden bokar vi med dig i samband med uppsägningen. Det är bra om du själv kan vara med för att diskutera eventuella skador i lägenheten. Vid skador eller onormalt slitage på till exempel parkett, tapet, dörrar eller skadade fönsterrutor kan du bli ersättningsskyldig. 

Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten måste finns på plats vid besiktningen. Hit hör till exempel dörrar, badrumsskåp, hatthylla, gardinbeslag o s v. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.

Ta med allt – Ta med dig alla dina tillhörigheter när du flyttar, även de saker som du förvarar i förråd, garage och på balkong eller uteplats.

Grovsopor - Det blir ofta en del grovsopor vid flytt. Du transporterar själv grovsoporna till återvinningscentralen.

Visning av lägenheten - Du måste vara beredd på att visa upp din lägenhet som du ska flytta ifrån för de personer som fått erbjudande om att flytta in efter dig. Om du vill medverkar vi gärna vid visningen.

Parkering - Det är inte tillåtet att parkera på området, men du får köra in för att lasta i och ur. Vid in- eller avflyttning hämtar du ett parkeringstillstånd på något av Stångåstadens kontor. Tänk på att parkeringstillståndet endast gäller Stångåstadens mark. Parkering på gräs eller trottoar utanför Stångåstadens mark kan leda till p-böter. 

Vi hoppas att du har trivts i din lägenhet och hos oss. Lycka till i din nya bostad!

Varmt välkommen tillbaka!​