Försäkring ansvarsskada

Vad kan du som hyresgäst göra?

Alla Stångåstadens hyresgäster ska ha en hemförsäkring. Genom hemförsäkringen kan du få ersättning om du själv skulle drabbas av en försäkringsskada. Försäkringen täcker även kostnader för skador som du kan bli ersättningsskyldig för.

Vid skada på föremål/sak är huvudregeln att du söker ersättning genom din försäkring. Du får betala din egen självrisk. Har du valt att inte eller bara delvis försäkra dina föremål/saker får du stå för kostnaden själv. Anser du att någon annan är ansvarig för att skadan uppstått har du rätt att ställa ett skadeståndsanspråk.

Stångåstaden har ett samarbete med Länsförsäkringar Östgöta som innebär att du som Stångåstadens kund får köpa en hemförsäkring till rabatterat pris. Vi kan också se att vårt samarbete med Länsförsäkringar innebär att fler tecknar hemförsäkring. Det är vi glada för. Med hemförsäkringen har du ett bra skydd för för dig och dina saker.
Kontakta Länsförsäkringar om du vill veta mer om vad som ingår i din hemförsäkring efter förändringen och vad den kostar.​

Vill du teckna en hemförsäkring med Länsförsäkringar Östgöta? Skriv ut, fyll i och skicka in svarskortet nedan.

Vad gör Stångåstaden?

När Stångåstaden får in ett skadeståndsanspråk överlämnas hela ärendet till vårt försäkringsbolag som gör en opartisk bedömning av om och i vilken omfattning rätt till skadestånd finns. Stångåstaden följer alltid den rekommendationen. Det gäller även skador som du kan vara ersättningsskyldig för.

Om det är akut

Anmäl alla skador till ditt försäkringsbolag. Om det finns risk för att andra personer kan skadas eller att det krävs åtgärder som sanering eller reparation kontakta vår Kundtjänst på telefon 013-10 02 84 under kontorstid eller Stångåstadsjouren på telefon 013-14 84 44 övrig tid.​