Bostadsanpassning

​Behov av att anpassa bostaden

Om du har bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan du få bidrag för att anpassa din bostad. Du kan få bidrag för åtgärder i och i anslutning till din bostad som är nödvändiga för att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv. Läs mer här. 

Servicelägenheter och vårdboende

Särskilda boenden finns för dig som inte längre kan eller vill bo kvar hemma. Läs mer här om servicelägenheter​ och vårdboende.