Malmslätt-återvinning

​Hushållsnära källsortering innebär att du har tillgång till ett komplett återvinningshus/återvinning nära din bostad. 

I återvinningsrummet finns sorteringsskyltar och dekaler som visar vad du ska kasta i respektive kärl.

Du som bor på:Går till:
Allévägen 6-12   Huset vid parkeringen (mitt emot Allév. 10 A)
Furubackavägen 14:Sorteringen finns i källaren i rummet innanför källardörren.
Hushållskärlen står utanför källardörren (utomhus).
Milds Gata 10-16:Där finns sorteringen på baksidan mellan nr 14-16.
Det finns även hushållskärl i boden på baksidan av nr 10-12 där man endast kan kasta sina hushållssopor.

Grovsopor får inte lämnas i soprummen. Du måste själv transportera grovsopor till Malmens återvinningscentral. Det går även att beställa hämtning från Tekniska verken mot en avgift.