Ljungsbro - Återvinning

Återvinning 

Återvinningsstation:
Återvinningsstation för glas, plåt, plast och papper finns på parkeringen vid Ljungsbroskolan. 

Återvinningsrum OG Svenssons väg 2-4-6-8-10 samt Evastigen 7
Återvinning för glas, plåt, papper, batterier, elmaterial m.m. finns på gaveln av OG Svenssons väg 10.

Återvinningsrum Evastigen 6 - 14
Återvinning för glas, plåt, papper, batterier, elmaterial m.m. finns på Evastigen 8.

Återvinningsrum Evastigen 17 - 45
Återvinning för glas, plåt, papper, batterier, elmaterial m.m. finns på gaveln av Evastigen 23.

Återvinningsrum Härnegatan
Återvinning för glas, plåt, papper, batterier, elmaterial m.m. finns på Härnegatan 20, 70 samt 110.

Återvinningsrum Bohemsområdet
Återvinning för glas, plåt, papper, batterier, elmaterial m.m. finns i anslutning till sophusen.

Återvinningsrum Brunnbyområdet
Återvinning för glas, plåt, papper, batterier, elmaterial m.m. finns i anslutning till sophusen.

Biltvätt - spolplatta:
På Härnegatan finns biltvätt - spolplatta. Den kan användas under tiden maj till oktober.

För kallvatten finns en myntautomat. Slang finns att tillgå.