Läs mer

Vidingsjö återvinning

​Återvinning

Hushållsnära källsortering (tidningar, pappersförpackningar, hårda plastförpackningar, metallförpackningar, glas, batterier, glödlampor och elavfall) kan du slänga på följande adresser: 
Grengatan 21, 44, 75, 114
Långgatan 25, 80, 129, 136

Grovsopor 
Grovsopor hänvisas till Ullstämma återvinningscentral.

Hushållssopor 
Hushållssopor kan du slänga på följande adresser: 
Grengatan 21, 53, 66, 97
Långgatan 25, 80, 129, 136

Trädgårdsavfall 
Thormans Entreprenad AB hämtar trädgårdsavfall vid hyresgästens främre tomtgräns varje måndag förmiddag under växtsäsongen april-oktober. Första hämtningen sker den 2 april och sista hämtning sker 22 oktober.

Trädgårdsavfallet får enbart vara av brännbar karaktär såsom ris, grenar och häckklipp. Det får inte innehålla något gräsklipp.

Trädgårdsmaterial 
Vid varje tvättstuga finns ett förråd med enklare trädgårdsmaterial att låna till uteplatsen.​