Ullstämma - Återvinning

Återvinning

Hushållsnära källsortering (tidningar, pappersförpackningar, hårda plastförpackningar, metallförpackningar, glas, batterier, glödlampor och elavfall) finns på följande platser:
I förrådslänga vid sidan om tvättstugan på:
Ullstämmavägen 36 A
Ullstämmavägen 156 A

Grovsopor 
Grovsopor lämnar du på Ullstämma återvinningscentral.

Hushållssopor 
Hushållssopor kan du slänga på följande adresser: 
I förrådslänga vid sidan om tvättstugan på
Ullstämmavägen 36 A
Ullstämmavägen 156 A

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall (ej grovsopor) kan du slänga i avsedd plats på parkering bakom Ullstämmavägen 154.

Trädsgårdsmaterial 
Trädgårdsmaterial finns att låna till uteplatsen. Du hittar det i förråden vid parkeringsplatserna på Ullstämmavägen 36 A och Ullstämmavägen 156 A.