Haninge bostadsinformation

Återvinning

Hushållsnära källsortering(tidningar, pappersförpackningar, hårda plastförpackningar, metallförpackningar, glas, batterier, glödlampor och elavfall) finns på följande adresser: 

Middagsgatan:
I garagelänga bakom
Middagsgatan 40
Middagsgatan 50
Middagsgatan 86

Morgongatan:
I garagelänga bakom
Morgongatan 46
Morgongatan 72
Morgongatan 76

Grovsopor 
Grovsopor kan du lämna till Ullstämma återvinningscentral.

Hushållssopor kan du slänga på följande adresser:

Middagsgatan: 
I garagelänga bakom
Middagsgatan 40
Middagsgatan 50
Middagsgatan 76
Middagsgatan 86

Morgongatan:
I garagelänga bakom
Morgongatan 46
Morgongatan 72
Morgongatan 76

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall (ej grovsopor) kan du slänga på avsedd plats vid parkeringen mittemot Middagsgatan 16 eller mittemot Morgongatan 42.

Områdeslokal 

På Morgongatan 44 ligger en hyresgästföreningslokal. 

Lokalen bokas genom Peter Lundkvist, telefon 0707-10 29 10.

Läs mer