Blästad bostadsinformation

Trädgårdsavfall 

Thormans Entreprenad AB hämtar trädgårdsavfall vid hyresgästens främre tomtgräns varje måndag förmiddag under växtsäsongen april-oktober.
Första hämtningen sker den 2 april och sista hämtning sker 22 oktober.

Trädgårdsavfallet får enbart vara av brännbar karaktär såsom ris, grenar och häckklipp. Det får inte innehålla något gräsklipp.

Trädgårdsmaterial och färg till staket

Spadar, gräsklippare, skottkärror med mera finns att låna till uteplatsen. Det finns även färg till staket om du behöver det.

Du är välkommen att ringa till Roland, telefon 0730-59 56 66, på Blästadsgatan 151 för mer information om vad som finns att låna och hur man lånar redskapen. Det finns även möjlighet att låna ett partytält och bord.

Återvinning

Hushållsnära källsortering (tidningar, pappersförpackningar, hårda plastförpackningar, metallförpackningar, glas, batterier, glödlampor och elavfall) kan slängas i fristående sophus vid sidan av Blästadsgatan 131.

Grovsopor 

Grovsopor kan du lämna till Ullstämma återvinningscentral.

Hushållssopor 

Hushållssopor kan du slänga i fristående sophus vid sidan av Blästadsgatan 131.

Läs mer