Abisko bostadsinformation och återvinning

Bastu 

Bastu hittar du i källaren på Norgegatan 3, ingång från gården. Den är öppen tre dagar i veckan mellan kl. 14.00 och 21.30, torsdagar för damer och tisdagar och fredagar för herrar. Det finns också möjlighet att boka bastun enskilt på måndagar, onsdagar och söndagar via Mina sidor under boka tvättstuga. Du som hyresgäst i området nyttjar bastun kostnadsfritt.

Samlingslokal 

Samlingslokal finns att hyra i källaren på Danmarksgatan 8A. Lokalen lämpar sig för sällskap upp till cirka 30 personer. Lokalen hyrs ut till lugnare aktiviteter eftersom det finns bostäder i direkt anslutning. 

Kontaktperson: Gunnar 0736-34 82 77, kl. 9.00-21.00. 

Källsortering
Det finns flera byggnader för hushållsnära källsortering där du har möjlighet att lämna följande till återvinning: Tidningar, pappersförpackningar, glas, metall, plastförpackningar, glödlampor, lysrör, batterier samt elavfall. Här hämtar du även din gröna påse för sortering av matavfall.

Grovsopor

Möbler och liknande avfall lämnas med fördel på Tekniska verkens återvinningscentral vid Gärstad. Det finns även en grovsopscontainer på Norgegatan 8 i skjulet vid kanten av Lingvallen, tillträde med tagg. 

Textilåtervinning

Textil kan du lämna för återanvändande och återvinning i skjulet vid kanten av Lingvallen, bredvid containern för grovsopor.​

Återvinningshusen i Övre V​asastaden

Hus 1. Norgegatan 16 

Servar de boende på Norgegatan 6-18, Norgegatan 3, Götgatan 17.
Där lämnas återvinningsmaterial. Även hushållssopor för Norgegatan 3.

Hus 2. Götgatan 13

Servar de boende på Götgatan 13, Götgatan 15.
Där lämnas återvinningsmaterial och hushållssopor.

Hus 3. Tönsbergsgatan 2

Servar de boende på Tönsbergsgatan 2, Götgatan 7-9, Götgatan 11.
Där lämnas återvinningsmaterial. Även hushållssopor för Tönsbergsgatan 2.

Hus 4. Isafjördursgatan 2

Servar de boende på Isafjördursgatan 2, Tönsbergsgatan 4, Danmarksgatan 4.
Där lämnas återvinningsmaterial. Även hushållssopor för Isafjördursgatan 2.

Hus 5. Joensuugatan 2​

Servar de boende på Joensuugatan 2, Isafjördursgatan 4, Joensuugatan 4 A-B, Danmarksgatan 6.
Där lämnas återvinningsmaterial. Även hushållssopor för Joensuugatan 2.

Hus 6. Roskildegatan 2

Servar de boende på Roskildegatan 2-4, Joensuugatan 4 C-D, Danmarksgatan 8.
Där lämnas återvinningsmaterial. Även hushållssopor för Roskildegatan 2.

Hus 7. Götgatan 19

​Servar de boende på Götgatan 19-29.
Där lämnas återvinningsmaterial och hushållssopor.

Sorteringsguide och k​arta 

Läs mer