Valla/Fridhem återvinning

​Container

Container för grovsopor ställs ut sista helgen varje månad, fredag- måndag. Den placeras på grönytan intill Bobergsgatan 20. I containern får enbart brännbart material samt mindre möbler m.m. kastas.

Bland grovsoporna får du inte lägga batterier, spillolja, färg- och sprayburkar, TV-apparater, kyl/frys etc.

Kontakta Tekniska verkens kundservice eller lämna till Malmens återvinningscentral.

Återvinningsstation

Återvinningsstation för glas, metall, plast och papper finns vid Cupolens parkering. Du kan även kasta tidningar och glas på Ombergsgatan.

Insamling av papper och glas

Göstringsgatan, Bobergsgatan 1, 18 och Sydsvängen 10.

Insamling av kartong

Göstringsgatan, Bobergsgatan 1 och Sydsvängen 10.

Insamling av elavfall

Göstringsgatan, Bobergsgatan 2 och Sydsvängen 10​.

Insamling av metall och plast

Göstringsgatan, ​Bobergsgatan 1, 12 och Sydsvängen 10.

Läs mer