T1 - Återvinning

Återvinning - ​Drabantgatan 2-10, Furirgatan 2-14 och Kaserngatan 6

Hushållssopor

Slängs i lucka på varje våningsplan. På Furirgatan 10 slängs soporna i lucka vid entrén.

Återvinning - Gustaf Smiths plats 1, Kaserngatan 4, Överstegatan 3 A-D, 5 och 7

Ett återvinningsrum för glas, plåt, papper, plast, batterier, mindre el-avfall med mera finns på gaveln av garaget på Drabantgatan 12.

Grovsopor såsom kartonger, mindre brännbara saker slängs i kärl i särskilda soprum på gavlarna vid garaget på Drabantgatan 12.

Hushållssopor

Slängs i lucka på varje våningsplan. Överstegatan 3 A-D slänger sopor i lucka i trapphuset på Överstegatan 5.

Återvinning - Kaptensgatan 19 A-B

Ett återvinningsrum för glas, plåt, papper, plast, batterier, mindre el-avfall m.m. finns på gaveln av garaget Drabantgatan 12. Grovsopor såsom kartonger, mindre brännbara saker slängs i kärl i särskilt soprum på Överstegatan 11 (bredvid dagiset). Ej möbler eller elektronik. 

Hushållssopor

Slängs i lucka på varje våningsplan.

Återvinning - Drabantgatan 43-49

Ett återvinningsrum för glas, plåt, papper, plast, batterier, mindre el-avfall med mera finns i källaren av huset. (ingång från framsida entré Fritunaskolan eller från källargången).

Hushållssopor

Slängs i lucka på varje våningsplan. 

Återvinning​ - Rekrytgatan 2-14, 9-65

Finns på Drabantgatan 28, 43 och 47. Här kan du slänga mindre grovsopor, tidningar, plast och metall. På Drabantgatan 47 husgavel kan du även slänga mindre elektronikavfall.

Hushållssopor

Slängs i lucka på varje våningsplan. 

Återvinning - Trumslagaregatan

För boende på 2-14: finns på Drabantgatan 43 och 47. Här kan du slänga mindre grovsopor, tidningar, plast och metall. På Drabantgatan 47 husgavel kan du även slänga mindre elektronikavfall.

För boende 9-65: mellan Rekrytgatan 17-29 och 35-51. Här slängs ihopvikta kartonger, glas, tidningar, plast samt metall. Använd husnyckel för att öppna och var vänlig och stäng ordentligt efter dig. Mindre elektronikavfall kan slängas i återvinningsrummet på Drabantgatan 47 (garaget).

I mitten av området i soprummen på Trumslagaregatan 40 och Trumslagaregatan 74 finns återvinningsrum där tidningar, glas, kartong/wellpapp, plast, lysrör slängs. Se skyltar!

Kärl för mindre grovsopor finns i soprummen Trumslagaregatan 2 A samt Trumslagaregatan 120 A där du kan slänga stolar, cykeldelar med mera. Observera: klädda möbler, bokhyllor, sängar samt större föremål transporterar du själv till  Gärstadverkets återvinningscentral. 

Hushållssopor

Slängs i kärl i soprum i utkanterna av området – Trumslagaregatan 2 A (garagelängorna) och längst ner i området vid parkeringen på Trumslagaregatan 120 A.

Övrigt

Nya gröna påsar hittar du där du slänger ditt elektronikavfall.

Uteplatser
Lägenheter med uteplatser sköts av hyresgästen. De hyresgäster som har en tomt i anslutning till sin bostad är skyldig att sköta gräsklippning, ogräsrensning och tillhörande häckar på både in- och utsidan.

Till boende på Trumslagaregatan: Trädgårdsris efter rensning i trädgård läggs vid tvättstugan Trumslagaregatan 22 A. Ring gärna vår kundtjänst på telefon 013-10 02 84 och anmäl när det är fullt så transporterar vi bort trädgårdsriset. Det finns trädgårdsredskap att låna i sop- och återvinningsrum. På Trumslagaregatan 22 A finns en samlingslokal för uthyrning, kontakta bokningsansvarig, kontaktuppgifter hittar du i tvättstugan i anslutning till lokalen på Trumslagaregatan 22 A.

Till boende på Drabantg. 43-49, Rekrytg. 2-14: Gräsklippare finns i återvinningsrummet på Drabantgatan 43.​