Ryd - Återvinning

​​Rydsvägen 154-236, Mårdtorpsgatan 3-23 och Alsättersgatan 4-30 

Lägenheter med uteplats ska skötas enligt avtal.​

Grovtvättstuga finns på Rydsvägen 170 och 224. Du kommer in med din tagg.

Containerflak ställs ut de två sista vardagarna varje månad. Containers ställs ut kl. 08.00 den första dagen och tas bort nästkommande dag kl. 15.00. Adresserna där flaket ställs ut är längst upp på gatan mellan parkeringen på Rydsvägen 184 och 198. 

OBS! Datorer/TV-apparater, kylar, bilbatterier, elektroniska apparater med mera får absolut inte kastas i flaken av miljöhänsyn. De lämnas separat till återvinningscentralen. 

Trädgårdsavfall. Som en service till våra hyresgäster kan ditt trädgårdsavfall hämtas helt kostnadsfritt. Trädgårdsavfallet hämtas upp en gång i veckan. Du lägger det utanför din uteplats. Observera att det endast gäller trädgårdsavfall. Lägg gärna trädgårdsavfallet i säckar.

Hushållsnära källsortering innebär att du har tillgång till ett komplett återvinningshus nära din bostad. Du slipper åka till återvinningsstationer med glasflaskor, kartonger, metallburkar, mindre elektronik, glödlampor, batterier med mera.
I återvinningsrummet finns sorteringsskyltar och dekaler som visar vad du ska lämna i respektive kärl. Du kommer in med din tagg.  

Här finns återvinningshus:

Ni som bor på:Går till:
Rydsvägen 154-164Huset bredvid tvättstugan Rydsvägen 152
Rydsvägen 166-168, 172-178Huset bredvid tvättstugan Rydsvägen 170
Rydsvägen 180-182, 186-192Huset bredvid tvättstugan Rydsvägen 184
​Rydsvägen 194-196, 200-206Huset bredvid tvättstugan Rydsvägen 198
Rydsvägen 208-210, 214-220Huset bredvid tvättstugan Rydsvägen 212
Rydsvägen 226-236Huset bredvid tvättstugan Rydsvägen 224
Alsättersgatan 4-6, 10-16Huset bredvid tvättstugan Alsättersgatan 8
Alsättersgatan 18-20, 24-30Huset bredvid tvättstugan Alsättersgatan 22
Mårdtorpsgatan 3-7Huset bredvid tvättstugan Mårdtorpsgatan 1
Mårdtorpsgatan 11-15Huset bredvid tvättstugan Mårdtorpsgatan 9
Mårdtorpsgatan 19-23Huset bredvid tvättstugan Mårdtorpsgatan 17​

Mårdtorpsgatan 29-57

Lägenheter med uteplats ska skötas enligt avtal.

Mårdtorpsgatan 29-31:
Återvinningsrummet finns mittemot tvättstugan på Mårdtorpsgatan 29.

Mårdtorpsgatan 33-57:
Återvinningsrummet finns mellan Mårdtorpsgatan 53-55.

Containerflak ställs ut ställs ut de två sista vardagarna varje månad. Containers ställs ut kl. 08.00 den första dagen och tas bort nästkommande dag kl. 15.00. Adresserna där flaket ställs ut är längst upp på gatan mellan parkeringen på Rydsvägen 184 och 198. 

OBS! Datorer/TV-apparater, kylar, bilbatterier, elektroniska apparater med mera får absolut inte kastas i flaken av miljöhänsyn. De lämnas separat till återvinningscentralen.

Trädgårdsavfall. Som en service till våra hyresgäster kan ditt trädgårdsavfall hämtas helt kostnadsfritt. Trädgårdsavfallet hämtas upp en gång i veckan. Du lägger det utanför din uteplats. Observera att det endast gäller trädgårdsavfall. Lägg gärna trädgårdsavfallet i säckar.

Miljöstation för glas, returpapper, emballage med mera finns vid Jägarvallen, Jägarvallens återvinningsstation.

Rydsvägen 264-408

Lägenheter med uteplats ska skötas enligt avtal.

Containerflak ställs ut de två första vardagarna varje månad. Containers ställs ut kl. 08.00 den första dagen och tas bort kl. 16.00 den andra dagen. Adressen där flaket ställs ut är längst upp på parkeringen Rydsvägen 296. 

OBS! Datorer/TV-apparater, kylar, bilbatterier med mera får absolut inte kastas i flaken av miljöhänsyn. De lämnas separat till återvinningscentralen.

Hushållsnära källsortering.
Hushållsnära källsortering innebär att du har tillgång till ett komplett återvinningshus nära din bostad. Du slipper åka till återvinningsstationer med glasflaskor, kartonger, metallburkar, mindre elektronik, glödlampor, batterier m.m.

I återvinningsrummet finns sorteringsskyltar och dekaler som visar vad du ska lämna i respektive kärl. Du kommer in med din lägenhetsnyckel.

Här finns återvinningshus:

Ni som bor på:Går till:
Rydsvägen 264, 266, 268Huset bredvid garaget Rydsvägen 270
Rydsvägen 272, 274, 276Huset bredvid garaget Rydsvägen 278
Rydsvägen 280, 282, 284Huset bredvid garaget Rydsvägen 286
Rydsvägen 288, 290, 292Huset bredvid garaget Rydsvägen 294
Rydsvägen 296, 298, 302, 304
Huset bredvid garaget Rydsvägen 300
Rydsvägen 306, 308, 312, 314Huset bredvid garaget Rydsvägen 310
Rydsvägen 316, 318, 322, 324Huset bredvid garaget Rydsvägen 320
Rydsvägen 326, 328, 332, 334Huset bredvid garaget Rydsvägen 330
Rydsvägen 336, 338, 342, 344Huset bredvid garaget Rydsvägen 340
Rydsvägen 346, 348, 352, 354Huset bredvid garaget Rydsvägen 350
Rydsvägen 356, 358, 362, 364Huset bredvid garaget Rydsvägen 360
Rydsvägen 366, 368, 372, 374Huset bredvid garaget Rydsvägen 370
Rydsvägen 376, 378, 382, 384Huset bredvid garaget Rydsvägen 380
Rydsvägen 386, 388, 392, 394Huset bredvid garaget Rydsvägen 390
Rydsvägen 396, 398, 402, 404, 406, 408Huset bredvid garaget Rydsvägen 400​

 

Grovtvättstuga: finns i ditt område på Rydsvägen 310, 360 och 400.
Boende på Rydsvägen 264-324 nyttjar grovtvättstugan på Rydsvägen 310.
Boende på Rydsvägen 326-374 nyttjar grovtvättstugan på Rydsvägen 360.
Boende på Rydsvägen 376-408 nyttjar grovtvättstugan på Rydsvägen 400.​

Läs mer