Västra Berga återvinning

​Återvinningsrum för hushållsnära källsortering (tidningar, pappersförpackningar, hårda plastförpackningar, metallförpackningar, glas, batterier, glödlampor och elavfall) finns i anslutning till varje gård. 

Grovsopor

Container för grovsopor grovsopor 2020 på Pionjärgatan. 
Som en extra service ställer vi ut en grovsopscontainer två gånger/månad.

2019

JanuariFebruariMarsAprilMajJuni
10-13
31-3/2
7-10
28-2/3
6-9
27-30
10-13
30-4/5
8-11
29-1/6
12-15
26-29
JuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember
10-13
31-3/8
7-10
28-31
11-14
25-28
9-12
30-2/11
6-9
27-19
11-14
28-30

Vid frågor får du gärna kontakta Suzanne Franzén Stångåstaden på 
tel. 013-20 86 12.

Det här får du slänga i grovsopscontainern:
Kartonger, möbler, leksaker och skrymmande saker av trä, metall och plast.

Det här får du inte slänga i grovsopscontainern:
Elektroniskt avfall (allt med sladd eller som drivs med batteri), batterier, lysrör. 
Lämna istället till: Kärlen i återvinningsrummet. 

Farligt avfall som spillolja, lösningsmedel, färgspill, färgburkar, bekämpningsmedel och frityrolja. Lämna istället till: Någon av Tekniska verkens återvinningscentraler.

Läkemedel. Lämna istället till: Apoteket. 
Kom ihåg!
– Övriga tider ska du som hyresgäst själv transportera dina grovsopor till kommunens återvinningsstation.
– Containern tas bort på morgonen dagen den hämtas.

Har du frågor kontakta:
Suzanne Franzén, Stångåstaden. Telefon 013-20 86 12