Södra Ekkällan - Återvinning

Återvinning​

Återvinningsrum för hushållsnära källsortering (tidningar, pappersförpackningar, hårda plastförpackningar, metallförpackningar, glas, batterier, glödlampor och elavfall) finns i anslutning till varje gård. 

Grovsopor

Som en extra tjänst kommer du som hyresgäst att kunna slänga brännbart grovavfall i ett grovsopsflak varje månad. OBS! Containern tas bort på morgonen den dagen den hämtas. ​

Du får inte slänga följande på grovsopsflaket:

  • Elektroniskt avfall (allt med sladd eller som drivs med batteri)
  • Farligt avfall (spillolja, lösningsmedel, färgspill, färgburkar, bekämpningsmedel etc.)
  • Läkemedel
  • Batterier
  • Lysrör
  • Glödlampor​