Östra Berga - Återvinning

Återvinning 

Hushållssopor 

Prästbolsgatan 11-21Sopnedkast

Hus för hushållsnära källsortering (tidningar, pappersförpackningar, hårda plastförpackningar, metallförpackningar, glas, batterier, glödlampor och elavfall) finns på följande platser:

Adress:För dig som bor på:

Prästbolsgatan 11

Prästbolsgatan 11,13,17

Prästbolsgatan 19

Prästbolsgatan 15,19,21

Grovsopor 

​Grovsopor måste du själv transportera till Gärstadsverket eller Ullstämma återvinningscentral. Det går även att kontakta Tekniska verken för borttransport mot ersättning.

Inne i återvinningsrummet får du inte lämna några grovsopor. Grovsopor ska du själv transportera till kommunens återvinningsstation eller passa på att lämna dem när containern finns på följande datum:​

Container för grovsopor 2020

Som en extra service ställer vi varje månad ut en grovsopscontainer

2019

Januari

31/1-3/2

Februari

28/2-2/3

Mars

27-30

April

30/4-4/5

Maj

29/5-1/6

Juni

26-29

Juli

31/7-3/8

Augusti

31/8-2/9

September

25/9-28/9

Oktober

30/10-2/11

November

27/11-30/11

December

28-30


Det här får du slänga i grovsopscontainern:
Kartonger, möbler, leksaker och skrymmande saker av trä, metall och plast.

Det här får du inte slänga i grovsopscontainern:
Elektroniskt avfall (allt med sladd eller som drivs med batteri), batterier, lysrör. 
Lämna istället till: Kärlen i återvinningsrummet. 

Farligt avfall som spillolja, lösningsmedel, färgspill, färgburkar, bekämpningsmedel och frityrolja. Lämna istället till: Någon av Tekniska verkens återvinningscentraler.

Läkemedel. Lämna istället till: Apoteket. 
Kom ihåg!
– Övriga tider ska du som hyresgäst själv transportera dina grovsopor till kommunens återvinningsstation.
– Containern tas bort på morgonen dagen den hämtas.

Har du frågor kontakta:
Suzanne Franzén, Stångåstaden. Telefon 013-20 86 12Läs mer