Majelden - återvinning

Norra Majelden 

Hushållssopor slänger du i utvändiga sopnedkast/sopskåp.

Södra Majelden

Hushållssopor

Ramstorpsgatan 56-62​​Sopkärl utanför huset
Vistvägen 34 A-BSopnedkast
Vistvägen 34 CSopkärl utanför huset
Prästbolsgatan 1Sopnedkast
Prästbolsgatan 4 A-CLitet hus på gaveln av Prästbolsgatan 4 A
Prästbolsgatan 4 D-GSopkärl utanför huset
Prästbolsgatan 3 A-CÅtervinningshus på Lerlyckegatan 5
Prästbolsgatan 5 A-CSopkärl utanför Prästbolsgatan 5 C
Prästbolsgatan 7 A-BÅtervinningshus på Lerlyckegatan 5
Prästbolsgatan 9 A-BLitet hus utanför Prästbolsgatan 9 A
Lerlyckegatan 1-11Återvinningshus på Lerlyckegatan 5
Lerlyckegatan 13Återvinningshus på Solvändan 2
Solvändan 1 A-BÅtervinningshus på Solvändan 2
Solvändan 2Återvinningshus på Solvändan 2
Solvändan 3 A-BÅtervinningshus på Solvändan 2
Solvändan 4Återvinningshus på Solvändan 2
Vistvägen 36Återvinningshus på Solvändan 2 ​

Återvinning

Hus för hushållsnära källsortering (tidningar, pappersförpackningar, hårda plastförpackningar, metallförpackningar, glas, batterier, glödlampor och elavfall) finns på följande platser: ​

Adress:För dig som bor på:
Prästbolsgatan 1
(ej elavfall)
Vistv. 34, Ramstorpsg. 56-62, Prästbolsg. 1, 4 A-C
(Elavfall kan slängas på Lerlyckeg. 5)
Lerlyckegatan 5Prästbolsg. 3, 4 D-G, 5, 7, Lerlyckeg. 1-11
Solvändan 2Prästbolsg. 9, Lerlyckeg.13, Solvändan 1, 2, 3, 4, Vistv. 36