Jakobsdal - Återvinning

Återvinning​

I ett av garagen på parkeringsplatsen finns ett återvinnignsrum. Där kan du lämna tidningar, pappersförpackningar, glas, plåt, plastförpackningar, glödlampor, lysrör, batterier samt el-avfall.

Grovsopor får du själv transportera till Ullstämma återvinningscentral. Det går även att kontakta Tekniska verken för borttransport mot ersättning. Två gånger om året, i april och oktober, ställer vi ut en container för grovsopor på parkeringsplatsen. Observera att du inte kan slänga farligt avfall och elskrot i containern.​

Miljöstation finns vid Ullstämma återvinningscentral.

Läs mer