Stolplyckan återvinning

​Återvinning

Föreningsgatan 35-59 

Återvinningshus finns i mellan Föreningsgatan 29 och 39 och en utanför Föreningsgatan 51. Här kan du slänga glas, tidningar, plast , metall samt mindre elektronikavfall.

Skyttegatan 1 och 3 

Återvinningshus finns vid parkeringen. Här kan du slänga glas, tidningar, plast, metall samt mindre elektronikavfall. 

Hushållssopor

Föreningsgatan 35-59  

Hushållssopor slänger du i en lucka i varje trapphus. Förutom på Föreningsgatan 51 där hushållssoporna slängs i kärl i återvinningshuset, vid parkeringen.  

I centralgaraget finns en kompost.  
Följ anvisningarna för att kompostera rätt.

Skyttegatan 1 och 3 

Hushållssopor finns i återvinningshuset vid parkeringen.