Kungsgateområdet bostadsinformation

​Samlingslokal 

En samlingslokal finns att hyra på Snickaregatan 3D.

Kontakta Najwa Hajjar, telefon 073-622 94 54, för information och bokning.

Återvinning

Rum för källsortering finns i området. Här kan du slänga tidningar, pappersförpackningar, hårda plastförpackningar, metallförpackningar, glas, batterier, glödlampor och elavfall.

För dig som bor på Repslagaregatan 8, 10, 12 finns källsorteringsrum på Repslagaregatan 10 för tidningar, glas, batterier, glödlampor och lysrör.

Du som bor på Repslagaregatan 8 och 12 har tidningsåtervinning och grovsopskärl i respektive entréplan. Resterande adresser har tidningsåtervinning och grovsopskärl på Repslagaregatan 12.

Som boende på Repslagaregatan 8, 10, 12 har du också fullständig återvinning på Repslagaregatan 13 i två rum, ett på gaveln till 13 C och ett vid tvättstugan på 13 D