Gottfridsberg återvinning

Container

Ett containerflak finns uppställt på baksidan av Hjälmsätersgatan 22 G vid varje månadsskifte, tider för dessa finns uppsatta i återvinningsrummen.
Bland grovsoporna får du inte lägga miljöfarligt avfall utan enbart brännbart. Har du tex en vitvara att kasta kontakta Tekniska Verkens kundservice för mer information, telefon 013-20 81 80 eller lämna till återvinningsstation.


Återvinningsstation 

Återvinningsstation för glas, plåt, plast och papper finns vid Cupolens parkering.

Textilåtervinning

Textilåtervinning finns vid Hjälmsätersgatan 4 samt Hjälmgatan 8.

Återvinning för matolja

Återvinning för matolja finns vid Hjälmsätersgatan 18-20.

Återvinningsrum för well och papp, tidningar, glas, hårdplast, metall, mindre elektronikskrot, batterier och lysrör.
Skolgatan-Dalgatan, Smedjegatan 5,
Hjälmgatan 8, 10, 14, 16
På gården Skolgatan-Dalgatan
Sandgatan 2-8, Opphemsgatan 1-7, Skolgatan 25 och 32, Opphemsgatan 9 A-B
Skolgatan 25
​Sandgatan 12 
Hus på gården
​Hjälmsätersgatan 4-8, Hjälmsätersgatan 10, Hjälmgatan 15
​Hjälmsätersgatan 4 A
Hjälmsätersgatan 12-22, Hjälmgatan 5Hjälmsätersgatan 18

​Västanågatan 8, 10 B, Västravägen 12, Smedjegatan 11-13-15-17​ 

​Västanågatan 10

Grovsoprum
Smedjegatan 11-17Till vänster om trappa bredvid Smedjegatan 11
Skolgatan 32, Opphemsgatan 9 A-B                      Hus på gården
Sandgatan 12Hus på gården
Skolgatan 25, Sandg.-Opphemsg.   Skolgatan 25
Separata tidningsrum
Hjälmsätersgatan 10I valvet Hjälmsätersgatan 10 D och H
Hjälmsätersgatan 16I valvet Hjälmsätersgatan 16 C och E
Hjälmsätersgatan 22I valvet Hjälmsätersgatan 22 C, E och J
Smedjegatan 5I valvet Smedjegatan 5 C
Smedjegatan 11-17Till vänster om trappa bredvid Smedjegatan 11
Sandgatan 12    Hus på gården
Skolgatan 32, Opphemsgatan 9 A-BHus på gården