Ombilda till bostadsrätt i Ryd, Berga och Skäggetorp

​Ett av Stångåstadens uppdrag från vår ägare Linköpings kommun är att arbeta för blandade upplåtelseformer i våra stadsdelar. Stångåstaden erbjuder därför möjligheten att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i Ryd, Berga och Skäggetorp. Ombildningen är helt frivillig och viljan att ombilda måste komma från dig som hyresgäst. Vi ger möjligheten till ombildning i ett antal stadsdelar där bostadsrätten idag är underrepresenterad. Nedan kan du läsa lite mer om hur det fungerar och hur du går tillväga om du är intresserad.

Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt

Bo i bostadsrätt

När du äger en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening. Det innebär att du och dina grannar äger fastigheten tillsammans. Ni som bor i fastigheten bestämmer när den ska underhållas, hur städningen ska skötas och hur gemensamma utrymmen ska användas. Ni har tillsammans ansvar för fastigheten. Du kan själv bestämma hur du vill renovera och utrusta din lägenhet invändigt men du betalar givetvis för det själv. Kostnaderna för fastighetens löpande förvaltning täcks av månadsavgifterna som alla medlemmar betalar. Avgifterna höjs på ungefär samma sätt som hyran för en hyreslägenhet och brukar följa prisutvecklingen i samhället över tid. En bostadsrätt har ett värde och kan säljas, belånas, ges bort eller ärvas. Priserna kan gå både upp och ner. Din boendekostnad består av månadsavgiften och räntan för de bolån som du tagit för att kunna köpa din bostadsrätt. 

Bo i hyresrätt

När du bor i en hyresrätt betalar du hyra och tar ingen finansiell risk. När något går sönder i din lägenhet, exempelvis spisen, så reparerar Stångåstaden den åt dig och det ingår i hyran. Vi som hyresvärd genomför också underhållsåtgärder med jämna mellanrum. Boendekostnaden är enkel att förutse och hyran höjs ungefär lika mycket som prisutvecklingen varje år. Större hyresförändringar görs bara i samband med omfattande renoveringar. En skillnad mot bostadsrätten är att du inte har samma möjligheter att helt och hållet förändra och göra om din lägenhet som du själv vill. Du har tre månaders uppsägningstid och behöver inte binda upp några pengar i bostaden


Hur går en ombildning till - steg för steg.

Nedan finns en kortfattad beskrivning av hur en ombildning går till steg för steg. Beskrivningen är inte heltäckande men ger en bild av hur ni behöver gå till vägs om intresse finns att ombilda.

1. Prata med dina grannar

Om du är intresserad av att ombilda så är ett tips att börja kolla med dina grannar. För att det ska vara möjligt att ombilda behöver 2/3 av hyresgästerna vilja köpa. 

2. Bilda bostadsrättsförening

Du köper inte en bostad direkt av Stångåstaden. Det är bostadsrättsföreningen som köper fastigheten av Stångåstaden. Alla som köper är sedan medlemmar i en bostadsrättsförening. För att kunna ombilda till bostadsrätt så måste man därför bilda en bostadsrättsförening. Mer information om hur det går till finns på bolagsverket.se

3. Anmäl intresse

Ni behöver skicka in en formell intresseanmälan till Stångåstaden. Minst 50% av hyresgästerna i fastigheten behöver vara intresserade för att Stångåstaden ska värdera fastigheten och kunna ge er ett erbjudande. Sista datum för att anmäla intresse är den 31 december 2021.

4. Betänketid, ekonomisk plan och ombildningskonsult

När ni erhållit ett erbjudande från Stångåstaden har föreningen 3 månader på sig att tacka ja eller nej.  Om bostadsrättsföreningen vill gå vidare med ombildningen ska den göra en ekonomisk plan. I den ekonomiska planen görs en långsiktig plan för föreningen ekonomi och det regleras till exempel hur stor insats varje bostadsrätt har och hur mycket lån som bostadsrättsföreningen ska ta upp. Ett tips är att ta hjälp av en Ombildningskonsult för hela processen. Det är en expert på ombildning som kan hjälpa föreningen genom hela processen.

5. Fatta beslut – köpestämma

För att kunna tacka ja till ett erbjudande om att köpa fastigheten måste minst 2/3 av hyresgästerna rösta ja vid en så kallad köpstämma.

6. Genomför köpet

Om tillräckligt många hyresgäster röstar ja vid köpestämman till att ombilda så tecknar bostadsrättsföreningen och Stångåstaden ett köpekontrakt. För att bostadsrättsföreningen ska bli ägare till fastigheten ska föreningen också betala för fastigheten. När de medlemmar som ska köpa sina bostadsrätter betalat till bostadsrättsföreningen är ombildningen klar.

7. Ta över ansvaret för fastigheten

När köpet är genomfört är bostadsrättsföreningens medlemmar ansvariga för hela fastighetens förvaltning och skötsel. Föreningen har även ett ansvar mot dem som valt att inte köpa och fortfarande är hyresgäster. Det är väldigt vanligt att bostadsrättsföreningar tar hjälp av specialister på fastighetsförvaltning för att sköta förvaltningen.

Om du är intresserad

Om du och dina grannar är intresserade och har frågor kontakta gärna
Fredrik Törnqvist på Stångåstaden, telefon 013-20 85 40.